+ Yorum Gönder
Biyografi ve Genel Biyografiler Forumunda Ahmet Mithat Efendi Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ahmet Mithat Efendi Biyografisi

  Ahmet Mithat Efendi Hakkında Bilgi


  Kısaca Hayatı:Ahmet Mithat Efendi,Babasının ölümü üzerine çocuk yaşta çalışmaya başlamıştır. 1854 yılında ağabeyinin görevi dolayısıyla bulunduğu Vidin'e gitmiş ve orada başladığı öğrenimine Tophane Sübyan Mektebinde devam etmiştir. 1863 yılında Niş Rüştiyesini bitirerek Rusçuk'a bir devlet dairesine memur olarak atanmıştır. Çalıştığı dönemde Fransızcayı öğrenmiş ve bu nedenle Tuna Vâlisi Mithat Paşa'nın takdirini kazanmıştır. Bunun üzerine asıl adı olan Ahmet'in yanına Mithat da eklenerek, bu şekilde anılmaya başlanmıştır.

  Ahmet Mithat Efendi.jpg

  Yazarın Tuna gazetesinde yazıları yayınlanmıştır. 1869 yılında Mithat Paşa Bağdat Valiliği'ne atanınca o da onunla birlikte gitmiştir. Bağdat'ta hem gazete yönetmenliği yapmış hem de sanat okulu öğrencileri için ders kitabı hazırlamıştır. 1891 yılında ailevî sebeplerden dönmek zorunda kaldığı İstanbul'da kendi matbaahanesini kurmuş ve eserlerini basmıştır. Kendi bastığı eserlerinin yanısıra gazeterlerde de yazıları çıkmış ve 1873 yılında yazdığı yazılar nedeni ile Rodos'a sürülmüştür. Abdülaziz'in ölmesi üzerine İstanbul'a geri dönmüş ve saraya girerek vak'anüvislik görevine getirilmiştir.

  Emekliliği sırasında Darülfünun'da öğretmenlik yapmış ve daha sonra Darüşşafaka'ya geçmiştir. Öğretmenlik görevi esnasında burada hayatını kaybetmiştir. Ahmet Mithat roman hikâye oyun gibi oldukça çeşitli türlerde eserler vermiştir.  Eserleri: Roman:Felatun Bey ile Rakım Efendi ,Çengi ,Acayib-i Alem ,Teehhül ,Firkat ,Esaret ,Yeniçerilerin Bozulma ve Kaldırılma Dönemleri ,Yeniçeriler ,Hasan Mellah Hüseyin Fellah ,Felsefe-i Zenan (mektup-roman formunda yazılmıştır.

  Napolyon Dönemi Fransası :Cellat,Cinli Han ,Altın Işıklar

  Hasan Sabbah Dönemi süleyman Musli

  Türk-Yunan Savaşı Dönemi :Gönüllü

  Bilimkurgu Romanı dünyaya İkinci Geliş

  Biyografik Romanları:Voltaire Yirmi Yaşında,ebenle deden

  İmparatorluğu oluşturan kavimlerle ilgili romanları:Çingene ,Karnaval ,Gürcü Kızı,Kafkas

  Diğer Romanları:Hayret ,Şirzad

  Oyun ve Öyküleri:Letaif-i Rivayat ,Yeryüzünde bir melek,Karı koca masalı ,Paris'te Bir Türk ,Karnaval,Henüz On Yedi Yaşında,Dürdane Hanım ,Esrar-ı Cinayet,Cellat ,Demir Bey ,Fenni Bir Roman ,Haydut Montari ,Taaffüf ,Gönüllü,Altın aşıkları,Mesail-i Muğlaka ,Jön Türk,Açıkbaş ,Hükm-i dil
 2. Emine
  Devamlı Üye

  Mithat Efendi Tanzimat Döneminin en ünlü, yenilikçi yazarıdır. Topluma okumayı alışkanlık haline getirtmiş ve bir çok kişiyi okumaya teşvik etmiştir. Bu yüzden akıllarda çok baskılı kalmıştır. Sanat toplum içindir ilkesini benimsemiştir. Bir çok eseri vardır.
+ Yorum Gönder