+ Yorum Gönder
Gizliyara Özel sayfası ve Gizliyara Güncel Konu Arşivi Forumunda Fiilimsi çeşitleri ve özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Fiilimsi çeşitleri ve özellikleri

  Fiilimsi çeşitleri


  İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır.

  1- İsim fiil: Kök veya gövdelerine -ma,-ış,-mak ma-y-ış-mak eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir.

  Örnek: Kardeşim okumayı öğrendi. (Okumayı sözcüğü isim-fiildir , -ma eki almıştır)

  2- Sıfat fiil: Sıfat fiiller, fiillerin sıfat ve isim şekilleridir. Zamana bağlı olmalarıyla isim ve sıfatlardan ayrılırlar ancak onlara ait bütün fonksiyonları yerine getirirler. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri getirilerek elde edilirler. Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.

  Örnek: Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı.

  3- Zarf fiil: Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici zarf oluşturan yapılara zarf fiil denir. Çekim eki almazlar. Fiillere -asiye, -ıp, -madan, -ince, -ken, -alı, -dıkça, -arak, -armez, -dığında, -aa, -maksızın, -casına eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.

  Örnek: Hayatının hatasını yaparak yapılan bu teklifi reddetti
  Fiilimsiler
  Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerin anlamlarını taşırlar; ancak kip olarak fiilin anlamını taşımazlar.
  Fiilimsiler,
  fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar. (Fiilimsiler fiilden isim yapma eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler.)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fiilimsiler fiillerden türeyen türlerdir. Ve bunlar üçe ayrilmaktadir. Isim fiil ,sifat fiil , ve son olarak da zarf fiil. Isism fiil fiile ma iş mak eklerinin getirilmesi ile oluşurken diğerleride bu eklerden fakli olan eklerin fiile getirilmesi ile oluşmaktadir.
+ Yorum Gönder


fiilimsiler ve çeşitleri