+ Yorum Gönder
Gizliyara Özel sayfası ve Gizliyara Güncel Konu Arşivi Forumunda Verem Haftası Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Verem Haftası Hakkında Yazı
  Verem Haftası Hakkında Yazı
  İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri de veremdir. Verem hastalığı, aşı tedavisi uygulanmadığı zaman ölüme neden olan bir hastalıktır,


  Geçmişten günümüze kadar bu hastalık sebebiyle birçok insan ölmüştür. Eskiden verem, tedavisi olmayan, girdiği eve bir kâbus gibi çöken, ocakları söndüren, insanları sevdiklerinden koparan bir hastalıktı. Bu hastalığa yakalanan insanların bir daha kurtulmaları imkansızdı.

  Çok eskilerden beri insanların tanıdığı ve “ince hastalık” olarak da bilinen verem hastalığını verem mikrobu oluşturur.

  Önceleri verem hastalığının tedavisi yapılamadığından hastalar ölüme terk ediliyordu. Verem hastalığının mikrobunu Robert Koch, 1882 yılında bulmuştur. Mikrobun bulunmasından sonra verem aşısı geliştirilmiştir. Bu aşı, insanları verem hastalığından koruyucu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aşının uygulanması sonucu hastalıktan ölümler azalmıştır.

  Verem, kolayca bulaşan bir hastalıktır. Kalıtımsal değildir, Verem hastası bir annenin çocuğu verem hastası olarak doğmaz, Verem hastalarının olduğu bir ailede büyüyen çocuk verem hastası olur. Bütün bunlar verem hastalığının kalıtımsal değil, bulaşıcı olduğunu göstermektedir.

  1920 yılından sonra, verem aşısının kullanılmaya başlanmasıyla dünyada verem hastalığında bir azalma olmuştur. Ayrıca halkın bilinçlenmesinin ve röntgen cihazının kullanılmasının da hastalığın azalmasında önemi vardır.

  Kurtuluş Savaşı’mızı çok zor şartlar altında kazanmıştık. Halkımız yoksul ve bitkindi. Ekonomik zorluklar nedeniyle hastalık yurdumuzda hızla yayıldı. Bunun üzerinde 1923 yılında İstanbul’da Verem Savaş Dispanseri açıldı. Bir yıl sonra, 1924 yılında yine İstanbul Heybeli Ada’da “Heybeli Ada Sanatoryumu” açıldı. Pek çok gönüllü yurttaşımız verem savaş dispanserlerinde çalışmaya katıldı. Bu dispanserlerde halkımız verem taramasından geçirildi. Hastalığa yakalananlar tedavi edildi. Sağlıklı olanlara verem (BCG) aşısı yapıldı. Böylece hastalığın can almasının ve yayılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. 1930 yılında verem hastalığıyla savaş için Ankara’da, Bursa’da ve diğer bazı illerde yeni yeni dispanserler açılarak veremle savaşa hız verildi.

  İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle verem, tüm dünyayı tehdit eden bir hastalık olarak ele alındı. İstanbul’da bir konferans düzenlenerek veremin önemli bir toplumsal sorun olduğu anlatıl*dı. 1948 yılında “Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği” kuruldu. Derneğin başkanlığına Dr. Tevfik Sağlam seçildi. Dr. Tevfik Sağ*lam, bu dernekte 15 yıl çalıştı. Çok önemli işler başardı.

  1953 yılında yurt genelinde veremle savaş kapsamında yurttaşlarımız verem taramasından geçirildi. Verem (BCG) aşısı kampanyası başlatıldı. 1960 yılında köyde yaşayan vatandaşlarımızı verem taramasından geçirmek için gezici verem röntgen ve tarama ekipleri kurularak görev yapmaya başladı, illerdeki dispan*serlerin sayıları çoğaltıldı.

  Veremle savaşta günümüzde büyük başarılar elde edilmiştir. Buna rağmen halkımızı verem hastalığına karşı bilinçlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle her yıl, ocak ayının ilk pazartesi günü başlayan hafta Verem Savaş Eğitimi Haftası olarak değerlendirilmektedir,

  Hafta süresince halkımız verem taramasından geçirilerek verem (BCG) aşısı uygulanır. Televizyonlarda veremle ilgili filmler gösterilir. Broşürlerle, bildirilerle halkın hastalığa karşı bilinçlenmesi için çalışılır.

  Okullarda da hafta süresince öğrencilerin hastalık konusunda bilinçli olması için çalışmalar yapılır. Hastalıktan korunma yolları öğretilir, Hastalık hakkında bilgiler verilir, Konuyla ilgili film ve slayt gösterileri yapılır, Afişlerle, broşürlerle öğrenciler bilgilendirilip, hastalık hakkında aydınlanmaları sağlanır.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Verem hastalığı hava yoluyla bulaşan öldürücü fakat tedavisi olan bir hastalıktır. Veremi yaratan mikrop tıp biliminde 'mycobacterium tuberculosis' olarak bilinmektedir.
+ Yorum Gönder