+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Konuşmak ve susmak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Konuşmak ve susmak
  insan yaşamında,konuşmak ve susmak kadar dinlemenin de büyük bir yeri ve önemi olduğunu biliyoruz.
  Konuşmak ve susmak gibi,dinlemenin de bir sanat olduğu görüşü çok eskilere dayanmaktadır. Eski Yunan öğretisindeki diyoloğun,zamanla kaybolup,yerini usta ya da öğretmenin anlattığı ve sorular sormadığı,öğrencinin de yanıt vermeyip sadece dinlediğini görüyoruz. Bu suskunluk zamanla daha da önem kazanarak,Pythagoras’cı kültürde,öğrencinin beş yıl boyunca sessizliğini koruması şeklinde kurallaşıyor. Öğrenciler ders sırasında soru sormuyorlar ve konuşmuyorlar,dinleme sanatını geliştiriyorlar.

  Dinleme sanatı hakkında ilk yazılı bilgileri Plutarkhos’un MS. 50-120 “ Dersleri Dinleme Sanatı “ adlı yapıtında görüyoruz. Plutarkhos bu yapıtında “ Okula başlamanın ardından,tüm yetişkinlik yaşamımız boyunca LOGOS’u dinlemeyi öğrenmemiz gerektiğini söyler. Ancak bu şekilde neyin doğru,neyin aldatıcı olduğunu,neyin retorik,neyin gerçek olduğunu söyleyebileceğimiz için,dinleme sanatı büyük bir önem taşır. Dinleme,sizin ustalarınızın denetimi altında olmadığınız,ama Logos’u dinleme zorunda olduğunuz gerçeği ile bağlantılıdır” der. LOGOS Yunanca,usla kavrama,us ve usa dayanan söz,bilgi,bilim dir. Aynı zamanda logos,insanda düşünce,doğa da yasadır.

  Burada önemli olan,söyleyen kadar dinleyenin de aklın,mantığın ve bilginin kurallarına uygun davranmasıdır. Eğer bir konuşmanın içeriği bundan yoksunsa ya da dinleyen,bir dinleyicide aranan niteliklerden yoksunsa,amaca varılamaz.

  Kutsal kitaplardaki “ Önce Söz Vardı “ deyimi,sözün önemini vurgularken,aynı zamanda dinlemenin de önemini kapsadığı kanısındayım. Yoksa dinleme olmasaydı sözün ne önemi olabilirdiki.

  Konunun tarihsel ve felsefi yönünün kısa bir özeti yanında,sosyal ve psikolojik yönlerini ele alıp araştırmaya çalıştığımda,ne kadar az şey bildiğimi anladım. Dinlemenin insan yaşamındaki önemine karşın,nasıl olur da bu kadar ilgisiz kalındığına başlangıçta bir anlam veremedim. Fakat konu hakkında bilgilerim derinleşip genişledikçe,nedenini kavramaya başladım,kavramaya başladığım da, DİNLEMENİN ÇOK ZOR VE ÇETİN BİR İŞLEV VE AYNI ZAMANDA BİR SANAT OLDUĞU “ gerçeği idi.

  Konuşma,varlığını dinlemeye borçludur. Bu nedenle iyi bir dinleyici olmadan,iyi bir konuşmacı olamayız. Sosyal yaşamımızda da dinleyerek,konuşmayı ve bilgiyi öğrenirken,aile ve öğretmenlerin kullandığı uyarı sözcüklerinin başında “ DİNLE “ geldiğini biliyoruz. Bu uyarıya da uymada pek başarılı olduğumuz söylenemez. 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Bu tür konuları kayır olup imzanızla açmanız daha yararlı olur
+ Yorum Gönder