+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Vakıf ve dernekler dava dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vakıf ve dernekler dava dilekçe örneği
  vakıf ve dernekler dava dilekçe örneği

  dava dilekçe önekleri 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Vakıf ve dernekler dava dilekçesi

  NÖBETÇİ İDARE MAHMEMESİ BAŞKANLIĞI'N
  Gönderilmek Üzere
  .NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

  -Yürütmenin Durdurulması Taleplidir[4]-
  Duruşma İstemlidir[5]
  DAVACI : Adile Hakarar
  Terazi sokak Adalet Apartmanı No: 1 / BOLU[6]

  DAVALI : İptali istenen işlemi yapan makam[7]

  DAVANIN KONUSU : İptal ve Tam Yargı davası[8]

  İPTALİ İSTENİLEN
  İDARİ İŞLEM : İptali istenen işlemin tarih ve sayısı

  TEBLİĞ TARİHİ : 12.04.2004[9]

  DAVANIN İZAHI :

  (Bu bölümde dava konusu yapılan idari işlemin hukuka aykırılık nedenleri yazılır.) [10]

  HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usulü Kanunu, vs.

  DELİLLER :[11]

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile.tarihli.sayılı.konulu işleminin İPTALİNE ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ederim. /05/2004

+ Yorum Gönder