+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Roman karekterlerinin iç ve dış özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Roman karekterlerinin iç ve dış özellikleri
  lütfen bir romandaki herhangi bir karekterin uzun dış ve iç özelliklerini yazarsanız sevinirim 2. ahakim
  Yeni Üye

  Roman karekterlerinin iç ve dış özellikleri

  Bu apaçık ortada, ama karakterleri oluştururken her karakteri ayrı ve farklı yapmak önemlidir. In fact, you must do this to keep your novel interesting. Aslında, size yeni ilginç tutmak için bunu yapmanız gerekir. Besides, in a novel that has a lot of characters, readers can have a hard time keeping track of who's who unless there are clear distinctions. Ayrıca, karakter çok olan bir romanda, okuyucular kim belirgin farklılıklarla olmadığı sürece kim bir zor tutarak takip olabilir. (In fact, sometimes writers have the same problem when working on a novel.) So whenever you introduce a new character, you must provide a clear impression of that character's uniqueness. (Bir roman üzerinde çalışırken Aslında, bazen yazarlar. Aynı sorun var) Yani yeni bir karakter tanıtmak zaman, o karakterin benzersiz açık bir izlenim vermesi gerekir. That way, the reader will know this is a new character, and will recognize him when he appears in later scenes. Böylece, okuyucu bu yeni bir karakter olduğunu biliyorum, ve daha sonra sahnelerde göründüğünde onu tanır.
  Do your job well, and you will create characters so memorable that they stay in the readers' minds for the rest of their lives. Iyi işinizi yapın ve yaşamlarının geri kalanı için okuyucunun aklında kalmasına böylece unutulmaz karakterler yaratır. That's not an unrealistic goal. Bu gerçekçi olmayan bir hedef değil. Who could ever forget, for example, Sherlock Holmes, Ebenezer Scrooge, or Winnie-the-Pooh, after reading the books about them? Kim hiç bunlarla ilgili kitapları okuduktan sonra, örneğin, Sherlock Holmes, Ebenezer Scrooge, veya Winnie-the-Pooh unutabilirim ki?

  An important technique for creating memorable characters is to give them “tags.” Tags are things which identify a character and set him or her apart from other characters. Unutulmaz karakterleri oluşturmak için önemli bir teknik onlara vermektir "etiketler." Etiketler karakteri tanımlamak ve onu ayarlamak şeyler veya onun dışında başka bir karakter. Generally, these are sensory impressions. Genellikle, bu duyusal izlenimleri vardır. For example, if you have read the Harry Potter novels (as quite a few have), you may have noticed that they contain a lot of characters. Eğer Harry Potter roman (epeyce gibi) okuma varsa, örneğin, onların karakter çok içerdiğini fark etmiş olabilirsiniz. To help readers keep the characters straight, the author, JK Rowling, goes to a lot of trouble to create characters with very distinct physical tags. Okuyucuların düz karakterler sağlayabilmemiz için, yazar JK Rowling, çok farklı fiziksel etiketleriyle karakterler oluşturmak için bir sürü sorun gider. Here are a few examples İşte birkaç örnek

  Harry Potter: green eyes, lightening-shaped scar, glasses, perpetually messy hair Harry Potter: yeşil gözler, şimşek şeklindeki yara, gözlük, sürekli dağınık saç

  Hermione Granger: buck teeth, bushy hair Hermione Granger: buck dişler, gür saç

  Ron Weasley: red hair, freckles, long nose, gangly Ron Weasley: kızıl saç, çiller, uzun burun, gangly

  Rubeus Hagrid: huge, shaggy hair and beard, beetle-black eyes Rubeus Hagrid: büyük, dağınık saç ve sakal, böcek-siyah gözleri

  Albus Dumbledore: long silver hair and beard, half-moon glasses, long fingers Albus Dumbledore: uzun siyah saçlı, sakallı, yarım ay gözlük, uzun parmakları

  Minerva McGonagall: square spectacles, green clothes, hair in bun, severe look Minerva McGonagall: kare gözlük, yeşil elbise, topuz saç, şiddetli göz

  Severus Snape: long greasy black hair, hooked nose, sallow skin Severus Snape: Uzun yağlı siyah saçları, gaga burunlu, soluk cilt

  Draco Malfoy: pale, blonde, pointed face Draco Malfoy: solgun, sarışın, sivri yüz

  Vernon Dursley: beefy, no neck, big mustache Vernon Dursley: etli, hiç boyun, büyük bıyık

  Nearly Headless Nick: ghost (therefore pale and translucent), head nearly but not quite severed from shoulders Neredeyse Kafasız Nick: hayalet (dolayısıyla soluk ve saydam), baş neredeyse oldukça omuzlarından kopmuş değil ama

  I could go on. I gidebiliriz.

  Tags can include physical traits, clothing preferences, hairstyles, habitual mannerisms, facial expressions, speech habits, noises the character makes, or even scents - anything, in fact, that a person interacting with the character would notice about him. Karakteri ile etkileşim bir kişi onun hakkında fark olacağını şey, aslında, - Etiketler fiziksel özellikleri, giyim tercihleri, saç, alışılmış davranışlar, yüz ifadeleri, konuşma alışkanlıklarını, karakter yapan sesler, hatta koku içerebilir. The combination of a character's tags should set him or her apart from all other characters in the novel. Bir karakterin etiketlerinin kombinasyonu onu ayarlamak veya onun dışında roman diğer tüm karakter olmalıdır. The only exception would be if you want to create characters whose identities become confused for a specific reason (eg you're writing a mystery and you want two suspects to be mistaken for each other). Kimin kimlikleri belirli bir neden (örneğin, bir gizem yazıyoruz ve iki şüpheli birbirini yanlış olmak istiyorum) için karışık hale karakter oluşturmak istiyorsanız, sadece istisna olacaktır.

  When you first introduce a character, you include some of his or her tags in a description of his appearance or actions. Önce bir karakter tanıtmak zaman, onun görünümünü veya işlemler açıklama kendi etiketlerini noktalarını içermektedir. Your description can be very brief. Sizin açıklama çok kısa olabilir. All you need to do is help your readers create an image of that character in their minds. Yapmanız gereken tek şey, okuyucuların zihinlerinde bu karakterin bir görüntü oluşturmak yardımcı olmaktır. Throughout the novel, mention a character's tags whenever the character reappears and you feel the reader needs to be reminded who he or she is. Roman boyunca, bir karakterin etiketleri her karakter tekrar söz ve okuyucu o kim olduğunu hatırlamak gerekiyor hissediyorum.

  You don't need too many tags per character – one or two can be enough for minor characters. Karakter başına çok fazla etiket gerekmez - bir veya iki küçük karakterler için yeterli olabilir. Major characters will need more because they appear more frequently and for longer stretches. Daha sık görülür ve daha uzun menziller için çünkü büyük karakterler daha çok ihtiyacınız olacak. (The more time readers spend with a character, the more details they expect to learn about him or her.) So you may not introduce some tags until later in the novel. (Daha fazla zaman okurlar. Bir karakter onu öğrenmek için beklemek ya da onu daha fazla harcama) Böylece daha sonra romandaki kadar bazı etiketler uygulayamazlar.

  As the story progresses, the characters will become more fixed in the reader's mind, and you may find you don't need to insert the tags as often. Hikaye ilerledikçe, karakterler okuyucunun zihninde daha fazla sabit olacak, ve siz sık sık etiketleri eklemek için gerekmez bulduğunuz.

  Of course, the most common character tag is not a sense impression at all, yet it is the one tag you are most likely to use every time a character appears. Tabii ki, en yaygın karakter etiketi hiç bir anlamda izlenim değil, ama size bir karakter görüntüleninceye her zaman kullanmak büyük olasılıkla bir etikettir. It is the character's name. Bu karakterin adıdır.

 3. Mine
  Devamlı Üye
  Robin Hood

  İngiliz halk hikâyelerinde mevcut olan bir hayduttur. Robin Hood hakkındaki birçok kaynak, onu en çok Fulk Fitzwarin isimli bir Norman soylusunun Kral John'a karşı çıkarak haydut olmasıyla bağdaştırır. Huntingtonlar’ın şatosu, Baron Alwine’nin emirlerine karşı çıktıkları için yakılır. Genç Robert Huntington (Robin Hood) ve kuzenleri; Will, Barbara ve Winfred, mecburen Sherwood ormanına kaçarlar. Gizemlerle dolu ormanda, kendilerine sığınacak yer ararlar ve kendilerine ağaç ev yaparlar. Ancak şimdiye kadar alışık olmadıkları bu ortamda kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırlar ve oldukça zorlanırlar. Sherwood, büyülü bir yerdir ve Robin, ormanda büyülü bir geyik görür ve onu takip eder. Geyik onu yiyeceğin olduğu yere götürür. Bu sırada, Baron’a sadık genç şövalye Gilbert da, Robin ve kuzenlerinin peşindedir.

  Kahramanlarımız, ormanda, önce Rahip Tuck ile karşılaşırlar. Ardından Baron’un zulmünden kaçan ve Sherwood ormanına sığınan gençlerin çetesi ve çetenin başındaki Küçük John (Little John) ile tanışırlar. Küçük John, Robin ve kuzenlerini pek sıcak karşılamaz. Küçük John ve Robin, Baron’un arabasına saldırdığında kahramanlarımız genç ve güzel Marian Lancaster ile tanışırlar. Baron’un, Marian ile çok daha farklı planları vardır. John ve Robin, aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara koyarlar çünkü ikisi de Baron’un kurbanlarıdır. İkisi de, birbirini desteklemeye karar verirler böylece ortaya zenginden alıp fakire veren, fakirlerin koruyucusu; Robin Hood ve Sherwood çetesi çıkar.

+ Yorum Gönder


robin hood karakter özellikleri,  robin hood karakterlerinin özellikleri ,  robin hood un kişisel özellikleri,  robin hood kahramanları ve özellikleri,  robin hood un kişilik özellikleri,  robin hood kahramanlarin ozelikleri