+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda il idare kuruluna verilecek dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  il idare kuruluna verilecek dilekçe örneği
  il idare kurulunun memur hakkında verdiği soruşturma izni verilmesine dair karara yapılacak itiraz dilekçe örneği 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  İlçe İdare Kurulu Kararının İptali Dilekçesi

  ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DAVACI :
  ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
  Adres: …………………………………….
  VEKİLİ :
  Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
  Adres: …………………………………………..
  Tel:…………………… Fax:……………………
  DAVALI :
  --------
  Adres: ------
  KONU :
  İlçe İdare Kurulu Kararının İptali ve Yeniden Maaş Bağlanması Talebimizden İbarettir
  DAVA DEĞERİ :
  -----TL
  AÇIKLAMALAR :

  Müvekkilin maddi durumunun iyi olmaması nedeni ile Devletten yaşlılık aylığı almakta iken, aldığı bu maaş, adına kayıtlı gayrimenkul mal olduğu gerekçesi bu aylık usul ve yasaya aykırı bir şekilde, ---yılından beri kesilmiştir. Kesilen bu aylığın tekrar bağlanması için, müvekkil …/…/----tarih …….sayılı dilekçe ile …… Kaymakamlığına başvuru yapmış, başvuru …….. İlçe İdare Kurulunun …./…./---tarih ---sayılı kararı ile red edilmiştir. Bu ret kararı da müvekkile …/…/…. tarihinde tebliğ edilmiştir.
  Bu ret kararı usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; ret kararının gerekçesi olan müvekkil adına kayıtlı tarlalar kuru tarla olup ekilecek vasıfta değillerdir. Yine bu tarlaları, müvekkil ve eşinin yaşlılığı nedeni ile ekip, biçememektedirler. Yine müvekkil eşiyle birlikte yaşamaktadır ve ikimisinin de herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Müvekkilin yeşil kartı da maddi durumunun iyi olmadığını göstermektedir. Bu tarlaları ekip geçimizi sağlamaya ne müvekkilin, ne de eşinin sağlığı elvermemektedir. Tüm bu nedenlerle maaşının kesilmesi ve yeniden bağlanmaması işlemi usul ve yasaya aykırıdır.
  DELİLLER : …/…/……. tarih ….. sayılı başvuru dilekçesi, ---İlçe İdare Kurulunun …./…/…. tarihli ……. sayılı ret kararı, tapular vs. deliller.
  HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.
  TALEP SONUCU : Yukarda arz edilen nedenlerle, müvekkilin almakta olduğu yaşlılık aylığının kesilmesi üzerine tekrar bağlanması için …/…/--tarih, --sayılı dilekçenin İlçe İdare Kurulunca reddine dair …/…/….. tarih --sayılı kararın iptaline ve müvekkile yeniden maaş bağlanmasına, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

+ Yorum Gönder


soruşturma izni verilmesine itiraz dilekçesi örneği,  il idare kurulu kararına itiraz süresi