+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda bilgi ve iletişim teknolojisi işletim sistemleri ve çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  bilgi ve iletişim teknolojisi işletim sistemleri ve çeşitleri
  bilgi ve iletişim teknolojisi işletim sistemleri ve çeşitleri kısa yazı lütfen.. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ SİSTEMLERİ

  Ofisimiz bilgi istemleri 2005 yılında yapılan e-ihale ve Bilgi Sistemleri Otomasyon Projesi ile web tabanlı çalışan kurumsal kaynak planlama yazılımları ile günün teknolojisini kullanarak hizmet vermeye devam etmektedir. Merkez ve taşra teşkilatında dağıtık bir yapıda olan bilgi sistemlerini merkezi bir yapıda toplamıştır. Otomasyon yazılımlarında ki uygulamaların entegrasyonu ile bilgi mükerrerliği ve zaman kaybının önlenmesi amaçlanmıştır.

  Ofis Satınalımlarında Elektronik Dönüşüm

  Devlet Malzeme Ofisi (DMO), 1926’dan beri kamuya “MERKEZİ SATINALMA HİZMETİ” veren bir kuruluş olarak kağıt, karton, mukavvadan, kırtasiye - büro makineleri ve aletlerine; nakil vasıtaları, lastikleri ve akülerinden, aydınlatma ve temizlik malzemelerine; bilgisayarlar, yazıcılar ve yan ürünlerinden, bilgisayar paket programlarına kadar yaklaşık 200 farklı kategoride 12.000 civarında ürün çeşidi ile 60.000’i aşkın müşteriye bugün de yurt genelinde 7 Bölge Müdürlüğü ve 4 İrtibat Bürosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılacak ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yöntemlerinin kullanılması amaçlanmaktadır. E-ihale ile Devlet Malzeme Ofisi satın alma sürecindeki ilkeleri koruyarak, süreçte uyulması gereken esas ve usullerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi ve satınalma işlemlerinin en az iş yükü ve maliyetle gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin başlangıçtan sonuçlanmasına kadar önemli aşamalarının elektronik ortamda kayıt altına alınması, elektronik ortamda toplanan bu verilerden istatistiksel bilgilerin oluşturulması, amaçlanmaktadır. Klasik ihale kavramlarına ve işlemlerine, sayısal tutarlılık ve uluslararası geçerlilik kazandırılarak işlevsellikleri kaybettirilmeden bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği avantajların kullanımına olanak verecek şekilde elektronik dönüşüm gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca elektronik ihale uygulamasında tüm dokümanların elektronik imza ile imzalanıp elektronik ortamda gönderilmesi sağlanacaktır.

  Kamu Satınalımlarında Yeni Ekonomi Çözümü

  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer Ofisimiz müşterileri, internet ortamında alışverişlerini 2000 yılından itibaren yapabilmektedir. 90’lı yılların başından itibaren kataloglu satış sistemini uygulayan Devlet Malzeme Ofisi, Elektronik Satış Projesi ile kamu sektöründe bir ilke imza atarak, ülkemizin bu alanda en geniş portföyüne sahip olmak üzere, kataloglu satış hizmetlerini internet ortamında, kendi web sitesinden sağlayabilmektedir. Elektronik Satış Projesi ile geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen satış hizmetlerinin tümü elektronik ortama aktarılarak bütün bir satınalma sürecinin internet üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu sistemde Ofis müşterisi durumundaki kurumlar, satın alınacak malzemelerin siparişini web sayfamızdan kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak hazırlamak suretiyle sipariş edebilecek duruma getirebilmektedir. Alınan sipariş aynı anda, yine internet üzerinden müşterimizin bağlı olduğu Taşra Teşkilatımıza aktarılarak hazırlandıktan sonra, sevki gerçekleştirilebilmektedir. Geliştirilen Elektronik Satış Projesi, mevcut satış işlevini tamamen ortadan kaldırmamakla beraber yeni bir alternatif fırsatı yaratarak tasarruf sağlamıştır. Elektronik Satış Projesi ile sipariş ve sevkiyat sürecine çok büyük bir hız kazandırılmasının yanı sıra; faks, telefon gibi iletişim maliyetleri düşürülerek ve neredeyse sıfırlanarak, insan kaynağı da daha verimli ve etkin kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca, bütün iş akışı internet üzerinden sağlandığı için, Ofisimiz müşterilerinin siparişlerinin durumlarını internet üzerinden takip etme imkanlarının olması, DMO Elektronik Satış Projesi’nin sağladığı en büyük avantaj olarak dikkat çekmektedir. Devlet Malzeme Ofisi, yılların kazandırdığı tecrübe birikimi, satın alma konularındaki uzman ve tasarrufçu kimliği ile yasal statüsünün sağladığı dinamik yapısı sayesinde, gerçekleştirdiği toplu alımların fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanmakla beraber, ana görevleri arasında bulunan standardizasyon fonksiyonun gereği olarak, bizzat standart geliştirme, uygulama ve denetleme çabaları sonucunda, birçok sektörel üretim alanında özel teşebbüslerin de, yeni ve modern teknolojilere yönelerek, asgari maliyetlerle kaliteli ve standartlara uygun ürünler elde etmesine ve ulusal ekonomimizin üretim potansiyeli ile rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlamıştır.

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları

  Ofisimizde 1986 yılından itibaren kullanılan bilgisayar sistemleri, iş ve işlemlerimizin her geçen gün artması ve ayrıca ekonomik ömürlerini tamamlamış olması nedeniyle 1998 ve 1999 yıllarında alt yapılarıyla birlikte yenilenmiş ve 2000 yılı başından itibaren de istemci/sunucu mimari yapıya sahip olan yeni bilgisayar sistemleri Ofisimizin iş ve işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

  Sistemlerin kullanılmasından sonra;

  Verilerin ayrı ayrı dosyalarda tutulması yerine, derli toplu yapısal bir ortamda toplanması için,
  Dosyaların ve kayıtların tutulması ile ilgili fiziksel detaylardan uygulamacıların kurtarılması için,
  Sorgulamaların ve güncelleştirilmelerin, dosya yapısına göre daha hızlı olması için,
  Veri kayıplarını engelleyerek daha tutarlı ve güvenli verilerin tutulması için,
  Anlık yönetici sorgulamalarının hızlı ve kısa sürede programlanması ve raporlanması için,
  Uygulama sürelerinin kısalarak, kullanıcı dostu ve esnek uygulamaların yapılması için,
  Söz konusu bilgisayar sistemlerinde kullanılmak üzere veri tabanı ve yönetim sistemi ile Ofisimiz tüm iş ve işlemlerinin bilgi sistemlerinde yapılabilmesi için uygulama ve geliştirme yazılımlarına ihtiyaç olması nedeniyle, 2000 yılı yatırım programında 2000C070020 proje numarasıyla 450 milyar TL ödenek öngörülerek başlatılan Bilgisayar Sisteminde Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi İle Uygulama ve Geliştirme Yazılımları ve Bilgisayar İletişim Ağı Projesi, 2001 yılında 600 milyar TL, 2002 yılında 1.000 milyar TL, 2003 yılında 920 milyar TL, 2004 yılında 1.436 milyar TL, 2005 yılında 3.596 milyar TL, 2006 yılında 800 bin YTL ve 2007 yılında da 800 bin YTL ödenek öngörülerek, devam eden yatırım projelerimiz içerisinde yer almış olup, bu proje ile; geleneksel iş süreçleri yerine, her aşaması kontrol edilebilen, verimlilik ve karlılık esaslı, şeffaf iş akış ve süreçlerinin kullanılması suretiyle daha dinamik iş şekillerinin uygulamaya alınması amaçlanmaktadır.

+ Yorum Gönder


bilgi ve iletişim teknoloji çeşitleri nelerdir,  bilgi ve iletişim teknolojisi çeşitleri nelerdir,  bilgi ve iletişim teknolojileri çeşitleri nelerdir