+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Kurana iman etmek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kurana iman etmek
  kurana iman etmek ne demektir yorumlayınız 2. Mine
  Devamlı Üye

  Bakara suresi ayet 218

  İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah, gafûr ve rahîmdir.

  Bu âyeti kerime, kimlerin Allah'ın rahmetine lâyık olduğunu şöylece göstermektedir. (Şüphe yok ki) muhakkak (imân edenler) Islâmiyeti kabul edip, Allah'ın birliğini tasdik edenler (Ve) mallarını, yurtlarını, aşiretlerini bırakarak Allah'ın rızası iç in (hicret edip t e Allah yolunda) İslâm dinini yüceltmek için müşriklere karşı (cihadda bulunanlar) nefislerinin arzusuna uymayıp Allah'ın emrine uyarak dinî vazifelerini yapmaya çalışan, görünüşte faydalı görülse bile haddizatında bir nice fenalıkları doğuracak yasaklardan kaçınan zatlar yok mu ya? İşte onlar (Allah Teâlâ'nın rahmetini umarlar.) Allah'ın Rahmetine kavuşacak olanlar işte bu gibi korunan zatlardır. Şüphe yok ki (Allah Teâlâ da gafurdur.) Bu gibi İyi kullarından insanlık icabı bir kusur ortaya çıksa onu affeder ve örter. Ve Hak Teâlâ (rahimdir.) Mümin kulları hakkında ilâhî rahmetini bollaştırır.

  Bu âyeti kerime de şuna da işaret vardır ki, bir kimse ne kabar ibâdet yapsa ve kendini kulluğa da adaşa âkibetinin ne olacağına kat'î surette hükmedemez. Önemli olan son nefestir. Binaenaleyh ibâdet ve itaata aldanmayıp güzel bir sonu Cenâb-ı Haktan rica etmelidir.

 3. Mine
  Devamlı Üye
  Kuranda İman Etmekten Nasıl Bahsediliyor?

  Kitaplarda, (Şimdi imanım var mı veya imanım devam edecek mi diye şüphe etmek küfür olur) denirken, (Son nefeste imansız gitmekten korkmak gerekir, korkmayan imansız gider) de deniyor Bunların ikisi aynı değil mi?
  CEVAP
  Hayır, aynı değildir İbadetleri yapan kimse, imanının bozulmasında şüphe eder ve günahım çoktur, ibadetlerim beni kurtarmaz diye düşünürse, imanının kuvvetli olduğu anlaşılır İmanının devam edeceğinden şüphe eden kâfir olur Şüphe etmeyi beğenmezse, mümin olduğu anlaşılır (Bezzaziyye)

  İmanı olduğundan veya imanının hep devam edeceğinden şüphe etmek caiz değildir, küfür olur Mümin şimdiki ve gelecekteki imanı hakkında hiç şüphe etmemeli, ölünceye kadar imanlıyım demelidir

  Son nefes için ise, korku ve ümit arasında olmalı Son nefeste imansız gitmekten korkmak, şüphe değil iman alametidir Ehl-i sünnet âlimleri, (Son nefeste imansız gitmekten korkmayan, imansız ölür) buyurmuştur; çünkü son nefese kadar bu imanı muhafaza edip etmeyeceğimiz belli değildir Bunun için, daima korku içinde yaşamak, haramlardan kaçmak, dinimizin bütün emirlerini yapmak ve Allah’ın rahmetinden de ümit kesmemek gerekir Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Havf ve reca [korku ve ümit] arasında bulunan mümin umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur) [Tirmizi]

+ Yorum Gönder


Kurana iman etmek,  kurana iman