+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Uzman erbaş sınav yerim neresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Uzman erbaş sınav yerim neresi
  uzman erbaş sınav yerim neresi? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye


  UZMAN ERBAŞ İLE İLGİLİ BİLGİ

  1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.
  2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler veya mülakat sınavını müteakip başka branşa yerleştirilmeyi istediklerine dair dilekçeleri dolduranlar) başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirileceklerdir. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip kontenjanlar tamamlandığında bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine öncelikle askerlik yaptığı ve başarılı olduğu sınıfa yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

  3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 28 Şubat 2011 tarihinden, 10 Nisan 2011 saat 17.00’a kadar. İnternet adresinden yapılacaktır.
  4. Yazılı sınav; 24 Nisan 2011 saat 11.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.
  5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 16 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları ise 17 Mayıs-24 Haziran 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 17 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında-İzmir’de veya Alaşehir/Manisa’da Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.
  TABLO–1 TEMİNİ YAPILACAK SINIFI BRANŞLAR TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİTABLO–3 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI …
  TABLO–4 KOMANDO HARİCİNDEKİ UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI TABLO–5 KOMANDO UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI TABLO–6ADAY BİLGİ FORMUTABLO–7NİTELİK BELGESİ VE NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU TABLO–8FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI

+ Yorum Gönder