+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Konferans sempozyum metin örneği lazım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Konferans sempozyum metin örneği lazım
  Acil forum konferans sempozyum metin örneği lazım 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Konferans sempozyum metin örneği ile ilgili yazı

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ’NDE DEPREM BİNALARIMIZ VE ÖNLEMLER KONULU KONFERANS DÜZENLENMİŞTİR.

  Deprem Binalarımız ve Önlemler konulu konferans 03 Kasım 2007 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezinde Depremle Savaş Derneği ile AİBÜ Sivil Savunma Uzmanlığının işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 4 Oturum olarak gerçekleştirilen konferansta çeşitli Üniversitelerden öğretim görevlileri, çevre illerin İnşaat Mühendisleri Oda Temsilcileri ile Mimar Odası Temsilcileri ve Sakarya Birlik Komutanı ile AİBÜ Sivil Savunma Uzmanı konuşmacı olarak katılmışlardır.  Konferans Bolu Vali Yardımcısı Hüseyin DOĞAN ve AİBÜ Rektörü Atilla KILIǒın açılış konuşmaları ile başladı. Sabah saat 09.00 başlayan konferans saat 19.00’a kadar devam etti.

  Konferansın açılış konuşmasını yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Kılıç, ülkemizin 1999 yılında deprem gerçeğiyle acı bir şekilde tanıştığını belirterek, “Bu bir doğa olayı ve ülkemizin var olan bir gerçeği. Deprem bu topraklarda her daim olmuştur ve de olacaktır. Bizim büyük acılar yaşamamıza neden olan artık hepimizin bildiği gibi deprem değil, bizim bu gerçeğe karşı bilinçsiz olmamızdı. Şimdi artık eksikliklerimizi görme ve bunları düzeltmek için çalışma zamanıdır. Bu konferansın bu anlamda ülkemizdeki deprem bilincini daha fazla geliştireceğini düşünüyor ve umut ediyorum” dedi.

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen “Deprem,Binalarımız ve önlemler” konulu konferansa konuşmacı olarak Depremle Savaş Derneği Genel Başkanı ve İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğr.Üyesi Doç.Dr.Seyit Ali Kaplan “Depremin Binaya Aktardığı Etkiler, Binalarımızın Durumu ve Depreme Karşı Yapılması Gerekenler”, “Depreme Karşı Bina Güçlendirmesinde Yeni Teknikler”, “Türk Deprem Yönetmeliğinin Dünya Deprem Yönetmelikleriyle Mukayese Edilerek İrdelenmesi”,

  İTÜ Öğr.Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof.Dr.Naci Görür “Beklenen Marmara Depremi İle İlgili Denizaltı Araştırma Sonuçlarında Son Durum”,

  AİBÜ Sivil Savunma Uzmanı Nebahat BAŞKAYA “AİBÜ Sivil Savunma Birimi Tarafından Yapılmış Çalışmalar”,

  Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Oktay KURBANOĞLU “Afet Yönetiminde İllerde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”,

  Sakarya Üniversitesi Prof.Dr.Salih Zeki Bulut ve Doç.Dr.Zeki Gündüz “Bolu Ve Adapazarı Zemin Özelliklerine Göre Depreme Karşı Emniyetli Bina Modelleri Ve Modellerin Karşılaştırılmalı İrdelenmesi”,

  İMO Fethiye Başkanı İnş.Yük.Müh.Mustafa Şıkman “Deprem Etkisi Altında Fethiye Yöresindeki Zemin ve Üstyapı Sorunları, Yapılan Uygulamalar ve Çözüme Yönelik Öneriler”,

  Depremle Savaş Derneği Bilim Konseyi Üyesi Prof.Dr.Yusuf Hatay Önen “Yapıların Güçlendirilmesi Ve Depreme Karşı Etkili Donatı Detayları”,

  İMO Sakarya Baş.İnş.Müh. Hüsnü Gürpınar,İMO Bolu Baş.İnş.Müh. Cahit Cıngı

  Ve İMO Düzce Baş.İnş.Müh. Kayhan Özdemir “Bolu-Düzce-Adapazarı-İnşaat Mühendisleri Oda Başkanlarınca, Depereme Karşı Yapılması Gerekenler Konusunda Öneriler”,

  İnş.Müh.Başak Boduroğlu “Aynı Binanın Türk Deprem Yönetmeliği 2007’ye Göre Farklı Çözümleri ve Sonuçların Karşılaştırılması” konuları ile katılmışlardır.


  Konferansta İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nin bin 200 metre derinliğinde 7 saatlik inceleme yaptığını belirterek, "Denizin altındaki kırık, İstanbul'un nasıl bir tehdit altında olduğunu açıkça göstermektedir. Marmara'nın altında tıpkı 99 depremi öncesindeki belirtiler mevcut. Marmara'nın altı fokur fokur kaynıyor" dedi.

  99 MARMARA DEPREMİ İSTANBUL'U TOPUN AĞZINA İTMİŞTİR

  1999 Marmara Depremi olmasaydı, Marmara Bölgesi'nin şu an büyük bir risk altında olmayacağına dikkat çeken Prof.Dr. Görür, "99 depremleri Marmara Bölgesi'ni ve İstanbul'u topun ağzına itmiştir. Kuzey Anadolu Fayı'nın, depremleri batıya taşıma özelliği bulunuyor. 99 depremleri Marmara'nın altındaki kabuğu yükledi. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyindeki kara kütlesi her yıl güneyine doğru 2.5 santim hareket ediyor. 2.5 santim hareket demek, 55 saniye süren 99 depreminde Adapazarı'ndan Gölcük'e olan kara kütlesini batıya doğru 5.5 metre itelemesi demek. Yılda 2.5 santim batıya doğru gitmesi gereken blok, 55 saniyede 5.5 metre aniden Marmara'nın kabuğuna doğru itilmiş vaziyette. Bu da, Marmara altındaki kabuğun 250 senede biriktireceği enerjiyi 55 saniyede biriktirmesine neden olmuştur" dedi.

  HÜKÜMETİN GÖREVİ TEDBİR ALMAKTIR

  99 Marmara depremi öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, bu bölgede deprem beklendiği yönünde hazırladığı raporun göz ardı edilmesi sonucu 20 bin insanın öldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Görür, "Bütün araştırmalar beklenen Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyarken, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevi gerekli tedbirleri almak değil midir İstanbul'daki mevcut yapı stoğunun büyük bir depreme dayanamayacağı da belli. O halde mevcut binaları güvenilir hale getirmek için daha ne bekliyorsunuz? Bu güne kadar hazırlanan 5 yıllık kalkınma planlarında hiçbir kent için deprem güvenliği ile ilgili bir tasarı bulunmamaktadır. Kuzey Anadolu Fayı'ndaki kırılma 1939'dan itibaren doğuya doğru geldi. Bu fayda en son deprem hangi bölgede olduysa, oranın batısı hedef haline gelmiştir. En son 99 depremi Gölcük'te olduğuna göre, oranın batısı Marmara Denizi ve çevresi şu an için büyük bir risk altındadır" dedi.

  AFET ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

  ile ilgili Konferansta konuşma yapan AİBÜ Sivil Savunma Uzmanı Nebahat BAŞKAYA’da deprem öncesinde yapılacak olan eğitimlerin önemine dikkat çekerek eğitimlerin yeterli olmadığını bu eğitimlerin tatbikatlarla pekiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kendilerinin Üniversitede bu konu ile ilgili çalışmaları başlattıklarını Üniversiteye ait tüm binaların depreme yönelik Bina Tahliye Planlarının yapıldığını, planların 13 bölümde tatbikatlarla denendiğini belirtti. Tatbikatlar öncesi personele ve öğrencilere eğitimler verdiklerini bu eğitimleri, afişler, deprem kitapçığı ve broşürü ile desteklediklerini ayrıca tatbikatlar sayesinde eksikliklerini tespit ettiklerini ve Üniversitenin depreme yönelik imkanlarını gözden geçirdiklerini belirtti.

  Konferansta Depremle Savaş Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr. Seyit Ali Kaplan, “İnşaat fakülteleri öğretim üyelerinin öğrencilerine yanlış bilgiler aktardığını, depremin ikinci sınıf bir olaymış gibi göründüğünü anlatan Doç.Dr.Kaplan, “İnşaat fakültelerinin kendilerini yenilemeleri gerekiyor. Yeterli bilgiye sahip olmadan mezun olan inşaat mühendislerinin yaptıracakları binalar elbette depreme dayanıklı olamazlar. Türk Deprem Yönetmeliği 2007, dolgu duvarların statik sisteme etkisini dikkate almadığı için yapılan hesaplar gerçek durumu temsil etmemektedir” dedi.

  “BU ÜLKENİN MÜHENDİSİYİM” DEMEKTEN UTANMAMALARI İÇİN

  Mühendislere meslek içi kurslar verilerek bilgi seviyelerinin dünya standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Kaptan, şunları söyledi; “Mühendisler, gerçek bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkça, depreme karşı başarı sağlanamaz. 'Ben bu ülkenin mühendisiyim' demekten utanmamak için inşaat mühendislerimizin gerçek anlamda iyi yetiştirmeleri gerekir.”

  ÇIKMALI BİNALAR İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKLİ

  Sunumunda çıkmalı binaların tuzaklarla dolu olduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Kaptan, “Çıkmalı binalar depreme karşı direnç gösteremezler. Yasal düzenleme yapılarak çıkmalı bina yapımından vazgeçilmesi gerekir. Her inşaat mühendisi görev yaptıkları yörelerin depremsel özelliklerine göre kursa tabi tutulmalıdırlar. Mühendislerin, ustaların denetimi yapacak teknik kadronun gerçekçi eğitim ve tatbi ki kurstan geçirilmesi zorunludur. Aksi halde depreme karşı başarılı olmak mümkün değildir. Tarihi eserler niye yıkılmıyor? Onlara bakarak durumumuzu saptamamız gerekir. Deprem kader değil bir doğa hareketidir. Esas olan yapılan binaların yıkılmamasıdır” diye konuştu.

  Konferans Soruların alınması ve cevaplanması ile devam etti. Daha sonra SRT Genel Yayın Yönetmeni Gürkan KILIǒın Sonuç Bildirgesi ve Basın Açıklaması’nı okumasının ardından Teşekkür Belgelerinin dağıtılması ile konferans sona erdi.


  TÜM KALITIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM.


  Nebahat BAŞKAYA

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Sivil Savunma Uzmanı

+ Yorum Gönder


sempozyum örnekleri,  kısa sempozyum örnekleri,  konferans örnek metin,  sempozyum örnek metin,  sempozyum metni örnekleri,  sempozyum örneği