+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Bayan kamu görevlileri silah taşıma ruhsatı alabilirmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bayan kamu görevlileri silah taşıma ruhsatı alabilirmi
  ben bir bayanım kamu görevlisiyim sözleşmeli ingilizce öğretmeniyim silah taşıma ruhsatı alabilirmiyim? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kamu görevlileri silah taşıma ruhsatı alabilir mi


  Taşıma Ruhsatı, Bulundurma Ruhsatı, Av Tezkeresi; bu ruhsatlardan almak isteyen vatandaşların 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

  Görevlerine ve mesleklerine göre Valiliklerce silah ruhsatı verilirken istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden İstenilen Belgeler

  1- İkamet edilen İl Valiliğine hitaben dilekçe,
  2- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,
  3- Doktor raporu (hükümet Tabipliğinden)
  4- Nüfus cüzdanı sureti,
  5- İkametgah ilmühaberi,
  6- 3 adet vesikalık fotoğraf,
  7- Görev veya işini belirten belge.
  8-Ayrıca bunlara ilaveten;
  Kamu görevlilerinden taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; görev belgesi (Çalıştığı birimden), (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).
  Emekli kamu görevlilerinden taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; emeklilik onayı, (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).
  Yönetmelik Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden; belediye Başkanı ve İl Genel meclisi Üyelerinden; bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,
  Sarı basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından; sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınacak resmi yazı,
  Sarraf ve kuyumculardan; esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan, kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.
  Pilotlardan; hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip, yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı ve pilotluk lisans fotokopisi.
  Büyük toprak sahiplerinden; bu işten mükellef olduklarına dair vergi dairesi yazısı, Tarım Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi ve toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğü yazısı.
  Büyük sürü sahipleri; sürü sahibi olduklarına dair Vergi Dairesi yazısı ve üretici belgesi.
  Müteahhitlerden; müteahhitlik karnesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı, ortaklık veya şirket söz konusu ise ticaret sicil kaydı ve ortakların durumunu ve görevini belirten veya protokolün tasdikli sureti.
  Akaryakıt bayilerinden;İ ilgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti ve mükellef olduklarına dair Vergi Dairesi yazısı.
  Arıcılardan; Ziraat Odalarından, Tarım Müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi , kovan adedini belirten Tarım Müdürlüklerinden alınacak yazı ve 100 arı kovanından yıl içerisinde 2.000 Kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu.
  Avukatlar ve Noterlerden; avukatların bağlı oldukları barodan alacakları üyelik belgesi, noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belgesi.

+ Yorum Gönder