+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda iyonik bağlı bileşikler örnekler iyonik bağlı bileşikler kullanım alanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iyonik bağlı bileşikler örnekler iyonik bağlı bileşikler kullanım alanları
  lütfen iyonik bağlı bileşiklere örnek yazın ve bunların kullanım alanlarını yazarmısınız 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  KİMYASAL BAĞLAR

  Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler.
  Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir.
  Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

  İYONİK BAĞLAR

  İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır.
  Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (–) değerlik alırlar. Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur.
  Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.

  İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar.
  İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.
  İ;İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir.
  NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir.

  KOVALENT BAĞLAR

  Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir.

  a. Apolar Kovalet Bağ
  Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur.
  İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar.

  Elektron nokta yapısıyla;


  şeklinde gösterilir. İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır.
  Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

  b. Polar Kovalent Bağlar

  Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz.
  Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım:
  Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

 3. Ziyaretçi
  MOLEKÜL BİÇİMLERİ

  XY türü moleküller  (1A ile 7A, 2A ile 6A, 3A ile 5A)

  Moleküller ve bağlar polardır.

  Molekül biçimi doğrusal (Açı 180° dir.)

  XY2 türü moleküller  a. X: 2A Y: 7A veya hidrojen ise;

  Moleküller apolar, bağlar polar

  Molekül biçimi doğrusal (Açı 180°)

  Hibritleşme sp dir.

  b. X: 4A Y: 2A veya 6A ise:

  Molekül apolar, bağlar polar

  Molekül biçimi doğrusal (Açı 180°)

  Hibritleşme sp dir.

  c. X: 6A Y: 1A veya 7A ise;

  Molekül ve bağlar polar

  Molekül biçimi kırık doğru (Açı 105°)

  Hibritleşme sp2 tür.

  XY3 türü moleküller  a. X: 3A Y: 7A veya hidrojen ise;

  Moleküller apolar, bağlar polar.

  Molekül biçimi düzlem üçgen (Açı 120°)

  Hibritleşme sp2 dir.

  b. X: 5A Y: 7A veya 1A grubunda ise;

  Molekül ve bağlar polar,

  Molekül biçimi üçgen piramit (Açı 107°)

  Hibritleşme sp3 tür.

  XY4 türü moleküller  (CH4, SiF4, NH4+, SO4–2 gibi)

  Molekül apolar, bağlar polar

  Molekül biçimi düzgün dörtyüzlü (Açı 109,5°)

  Hibritleşme sp3 tür.
+ Yorum Gönder


iyonik bağlı bileşiklere örnekler,  iyonik bağlı bileşik örnekleri,  iyonik bağlı bileşikler örnekler,  iyonik bağlı bileşiklere örnek,  iyonik bağlı bileşikler örnek,  iyonik bağlı bileşiklerin kullanım alanları