+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Kış uykusu nedir kış uykusu hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kış uykusu nedir kış uykusu hakkında bilgi
  ayılar ne zaman uyur ne zaman uyanırlar neden? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kış Uykusu - Kış Uykusu Nedir

  Kış Uykusu, ağır kış koşullarına dayana-bilmek ve yiyecek bulma güçlüğünden kaç-mak için bazı hayvanların başvurdukları bir uyarlanma yöntemidir. Kışı geçirmek üzere sıcak ülkelere göç etmeyen sıcakkanlı hayvan-ların bir bölümü havalar ısınıp yiyecek bollaşıncaya kadar çok derin bir uykuya yatar.
  Kışın soğuğuna ve elverişsiz çevre koşulla-rına göğüs germek aslında bütün canlılar için önemli bir sorundur. Ağaçlardan çoğunun yapraklarını döktüğü, bitki tohumlarının ve böcek yumurtalarının toprağın altında havala-rın ısınmasını beklediği bu mevsimde hayvan-lar da bahar ya da yaz aylarındaki kadar hareketli değildir. Çoğu yuvasına ya da koru-naklı bir yere sığınarak kışı yarı uyuşuk durumda geçirir. Ama bu gerçek anlamda bir kış uykusu değildir. Çünkü gerçek kış uykusu-na yatan hayvanların neredeyse ölüm kadar derin olan uykusu normal uykudan çok farklı-dır. Her iki uykuda da vücutta temel olarak aynı değişiklikler gözlenmekle birlikte, uyku durumunun daha uzun süreli olabilmesi için kış uykusunda bu değişikliklerin etkisi çok daha derin ve kalıcıdır. Hayvanın vücut sıcak-lığı hemen hemen çevre sıcaklığına eşit olun-caya kadar düşer. Kalbin, akciğerlerin ve öbür organların çalışması için çok az enerji tüketileceğinden solunum ve kalp atımları iyice yavaşlar. Vücutta depolanmış olan yağ-ların yakılarak enerjiye dönüşme süreci de normalden çok daha yavaştır. Baharda hava-lar ısınmaya başlayınca kış uykusundan uya-nan hayvan yuvasından ya da barınağından dışarı çıkarak normal yaşamına döner. Eskiye oranla çok zayıflamış, ama güçsüz düşmemiş-tir; baharla birlikte hemen üreme mevsimine girer. Yaz sonunda ya da güz başında da yeni bir kış uykusuna hazırlanmak üzere iki üç hafta boyunca çok fazla beslenerek yeniden yağ depolamaya başlar.
  Memeliler arasında yalnızca kemiriciler, yarasalar ve kirpi, köstebek gibi böcekçiller gerçek kış uykusuna yatarlar. İçlerinde en uykucuları da marmot (dağsıçanı) ile kakırcadır. Bu küçük kemiricilerin bazı türleri yılın yedi sekiz ayını uykuda geçirir. Örneğin kakırca sonbaharda o kadar çok yer ki, kısa sürede bol bol yağ depolayıp şişmanlar. Hava sıcaklığı yaklaşık 8°C'ye kadar düştüğünde de kuyruğunu başının ve sırtının çevresine do-layıp ön ayaklarını yanaklarına dayayarak yusyuvarlak bir top haline gelir. Sonra, içine ağaç kabuğu parçacıkları ile yapraklan döşe-yerek hazırladığı yuvasında derin bir uykuya dalar. Uykuda olduğu sürece hiçbir şey ye-mez; yalnızca vücudunda depoladığı yağları yakarak yaşamını sürdürür.
  Kakırca, marmot ve Avrupa kirpisi gibi bazı memeliler kış uykusuna yatmak için genellikle donma çizgisinin altına kadar inen derin bir oyuk kazıp toprağın altına gömülür-ler. Oyuğun içindeki havanın sıcaklığı donma derecesine kadar düştüğünde kısa bir süre için uyanır ve vücut sıcaklıklarını yükselterek donmaktan kurtulurlar. Yeniden uykuya geç-meden önce de genellikle toprağın daha derin ve sıcak yerlerine ulaşabilmek için oyuklarını biraz daha kazarlar. Yarasaların kış uykusuna yatmak için seçtikleri yerler özellikle mağara-lar, eski yapılar ve ağaç kovuklarıdır. Bu arada bazı yarasa türlerinin zaman zaman uyanıp kış gecelerinde uçuştukları görülebilir.
  Kemiriciler, böcekçiller ve yarasalar dışın-daki bazı memeliler, özellikle ayılar da hava-lar soğuduğunda derin bir uykuya dalarlar. Ama bu hayvanların vücut işlevleri gerçek kış uykusuna yatanlarınki kadar yavaşlamaz; vü-cut sıcaklıkları da yalnızca birkaç derece düşer. Aynı biçimde sincaplar, kokarcalar ve gelengiler de yılın en soğuk dönemlerinde günlerce uyuyabilirler; ama hava birkaç dere-ce ısındığında uykularına ara vererek hemen hareketlenir, sonra soğuklar başlayınca yeni-den uykuya dalarlar.
  Ilıman iklimli bölgelerde yaşayan sürün-genler ve amfibyumlar gibi soğukkanlı hay-vanlar da kışı genellikle yarı uykuda geçirir-ler. Memelilerin gerçek kış uykusundan çok farklı olan bu uykuya yatmak için kurbağalar yerdeki oyukların içine girer ya da göllerin dibindeki balçıkların arasına gömülürler. Yı-lanlar ise topraktaki çukurlara, kaya yarıkla-rına ve küçük mağaralara sığınarak birbirleri-ni ısıtmak için üst üste çöreklenirler. Böcekle-rin çoğu kışı yumurta, larva ya da pupa evresinde geçirir. Bazı kelebek-ler de kışın ağaç kovuklarına, kütüklerin altına, hatta evlerin içine saklanırlar.
  Bilim adamları bazı hayvanların neden kış uykusuna yattıklarına bugün bile tam bir açıklama getirememişlerdir. Hayvanı böyle bir uykuya zorlayan temel nedenler kuşkusuz yaşadığı bölgedeki dondurucu soğuklar ile yiyecek kıtlığıdır. Havalar İsınmadıkça yiye-cek bulma şansı olmayan hayvanların çoğu bu elverişsiz koşullarda açlıktan ölmemek için kış uykusuna yatmak zorundadır. Ne var ki bu durum, kışların çok soğuk geçmediği ve yiyeceğin her mevsimde bol olduğu bölgeler-de yaşayan marmotların neden kış uykusuna yattıklarını açıklayamaz. Büyük olasılıkla bu hayvanların vücutlarında gelişen bazı kimya-sal değişiklikler kış uykusunun programlan-masında önemli bir rol oynar.
  Sıcak ülkelerde yaşayan bazı hayvanlar da yılın en sıcak ve kurak dönemlerinde bu elverişsiz koşullara göğüs gerebilmek için uykuya yatarlar. Bu uyarlanma yöntemine de yaz uykusu denir.

+ Yorum Gönder