+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Cumhuriyet dönemiyle birlikte ülkemizde hangi yenilikler yapıldı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet dönemiyle birlikte ülkemizde hangi yenilikler yapıldı?
  atatürk hangi yenilikler yaptı??????????????? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet'in ilanı ile gelen yenilikler hakkında bilgi


  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

  1924 Anayasası ilan edildi.

  Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

  Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.

  Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş ve modern giyim kuşam tarzı ortaya çıkmıştır.

  Çok partili siyasi hayata geçilmiştir.

  Tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.

  Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

  Soyadı Kanunu çıkarılmış ve ad karmaşasının önüne geçilmiştir.

  Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımı yasaklanmıştır soyadı kanununa paralel olarak.

  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

  İslam vakıfları devlet idaresine alınmıştır.

  İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanunu kabul edilmiştir.

  İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.

  Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumları kapatılmıştır.

  Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanmıştır.

  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

  Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla tekrar eğitim hayatına başlamıştır.

+ Yorum Gönder


cumhuriyet döneminde hangi yenilikler yapılmıştır,  cumhuriyetin kabulüyle ülkemize gelen yenilikler