+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Peygamberimizin katıldığı savaşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberimizin katıldığı savaşlar
  peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlarda şehid olan sahabelerin isinlerinin bir listesi varmıdır yayınlaya bilirmisiniz 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  HZ MUHAMMEDİN KATILDIĞI SAVAŞLAR


  BEDİR SAVAŞI (624)
  Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke'de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi
  Sonuçları:
  1Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir
  2Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır
  3Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir
  4Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman'a okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar

  UHUD SAVAŞI (625)
  Nedenleri:
  1Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri
  Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır
  Sonuçları:
  1Mekkeliler savaştan galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç elde edemediler
  2Okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştı Bu durum Peygamberin emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi

  HENDEK SAVAŞI(627)
  Nedenleri:
  1Uhud savaşından sonra Medine 'den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları
  2Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri
  Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman'ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler
  Sonuçları
  1Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı olmuştur Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler savunma konumuna geçmiştir
  2Medine çevresindeki bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur

  HUDEYBİYE BARIŞI(628)
  628 yılında Müslümanlar Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek istedilerMekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı
  1Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler Ancak askeri yardım yapmayacaklardı
  2Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar
  3Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine'ye alınmayacak, Mekke'ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti
  4Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı
  ÖNEMİ: Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular

  HAYBER'İN FETHİ (629)
  Hayber'de yaşayan Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapıyorlar, İslam'ı kötülüyorlardı Bunun üzerine Buranın fethine karar verildi Hayber kalesi Yahudilerden alındı
  ÖNEMİ : Hayber'in fethi ile Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiş ve güvenliği sağlanmıştır

  MUTE SAVAŞI (629)
  Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler

  MEKKE'NİN FETHİ (630)
  Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke'nin fethine karar verildi Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi Mekke'nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi

  HUNEYN SAVAŞI (631)
  Mekke'nin fethinden sonra İslam'ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke'nin dışında toplandılar Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta'if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı Bir süre sonra Ta'if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular

  TEBÜK SEFERİ (631)
  Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir ordu ile Arabistan'a geldiği haberi üzerine Hz Muhammed Tebük' e doğru sefere çıktı Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı Tebük Seferi Hz Muhammed'in son seferi olmuştur

  HzMuhammed son bir kez Mekke'de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi 632 yılında Medine'de vefat etti HzMuhammed vefat ettiği yere gömüldü Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına "Ravza-i Mutahhare" denir

+ Yorum Gönder


peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlar,  peygamber efendimizin bizzat katıldığı savaşlar,  hz muhammedin bizzat katıldığı savaşlar,  peygamber efendimizin bizzat katıldığı savaşlara ne denir,  peygamberimizin katıldığı savaşlara ne denir,  peygamber efendimizin katıldığı savaşlara ne denir