+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Çevre kirliliği nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Çevre kirliliği nedir
  Çevre Kirliliği

  Çevre ;
  dünya üzerinde yaşayan tüm canlılarının hayatlarını sürdürdüğü dış ortamdır. Fiziksel unsurlarını; hava, su ve toprak ,biyolojik unsurlarını ise; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar oluşturur.

  Çevre kirliliği, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların sağlığını etkileyen, cansız ve çevredeki maddeler üstünde yapısal zararlar bırakan ve bazı nitelikleri bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışması olayıdır.

  Gelişen teknolojinin yaşama rahatlık getirmesiyle , bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün artarak aşılmaz bir hal alır. Yaşamımızın daha sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için bu gelişmelerin, hem kırsal, hem de kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği yadsınamaz bir gerçektir.

  Bazı kaynaklarda bulunan Katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek miktarda depolanması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla ihtiyaçların karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de çok yaygın olduğu görülüyor. Ve böylece doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açıyorlar.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Çevre kirliliği bir çok insanın duyarsızca davranıp etrafı kirletmesidir. Tüm canlıların yaşadığı bu çevrede insanların bilinçsizce davranmaları onların zararınadır. Çünkü hiç kimse ardından kirli bir dünya bırakmak istemez. Bu yüzden çevremizi temiz tutalım.
+ Yorum Gönder