+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Sipahi Pazarı (Merkez) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sipahi Pazarı (Merkez)

  Sipahi Pazarı ile ilgili bilgiler


  Şanlıurfa il merkezinde, Gümrük Hanı’nın batısında bulunan bu çarşının ismine Rızvan (Rıdvan) Ahmet Paşa’nın 1741 tarihli vakfiyesinde rastlanmaktadır. Buna dayanılarak da çarşının XVIII.yüzyılın ortalarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Vakfiyeden öğrenildiğine göre de Sipahi Çarşısı’nda 34 dükkân ve bir de Bezzazistan bulunuyordu.

  Çarşı kesme taş, tuğla ve moloz taştan yapılmış olup, kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Üzeri belirli aralıklarda aydınlatma pencerelerinin bulunduğu beşik tonozla örtülmüştür. Zeminden yarım m. yüksekliğinde karşılıklı dükkânlar burada sıralanmıştır. Çarşının güneyi Boyahane Çarşı’sına, kuzeyi İsotçu Pazarı’na açılmaktadır.

  Sipahi Pazarı’nda günümüzde halı, kilim, kürk, düz yaygı ve keçe türü eşyalar satılmaktadır. Çarşı günümüzde orijinalliğini korumakta olup, çarşı Şanlıurfa Valiliği çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları sırasında 1998’de restore edilmiştir.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Gümrük hanının batısına bitişik olarak inşa edilmiş, kuzey güney istikametinde beşik tonozla örtülü bir kapalı çarşıdır. Çarşıyı boydan boya örten tonozun üzerinde belirli aralıklarla aydınlatma pencereleri bırakılmıştır. Yerden yarım metre yükseklikte karşılıklı sıralar halinde dükkanların yer aldığı bu çarşı, güneyde boyahane çarşısına, kuzeyde isotçu pazarına açılır. Çarşının üçüncü bir kapısı da güney doğu tarafından bedestene açılmaktadır. Bu kapının, bir dükkanın bozularak gerçekleştirildiği H. 1154 (M.1741) tarihli Rızvan Ahmet Paşa vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Bu vakfiyede, sipahi pazarından ve söz konusu kapının açılışından "İplikçi Pazarı deyu tamir olunup hala Sipahi Çarşısı olan otuz dört adet dükkanlardan bir dükkan bezzazistan (kazzaz pazarı) tarafına kapu fetholunup" cümleleriyle bahsedilmektedir.


  Sipahi pazarı günümüzde halı, kilim, kürk ve keçe türünden eşyaların satıldığı ve mezat edildiği bir çarşı olarak kullanılmakta, eski tarihi özelliğini aynen muhafaza etmektedir.
+ Yorum Gönder