+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Güney Doğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Güney Doğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri
  Güney Doğu Anadolu Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

  Güneydoğu Anadolu bölgesi toprakları genelde düzlüklerden meydana gelir. Bölgeyi kuzeyde bir yay biçiminde uzanan Güneydoğu Toroslar kuşatır. Güneydoğu Torosların eteklerinden Suriye sınırına doğru hafif bir eğimle inen Güneydoğu Anadolu düzlüklerinin kenarları, vadilerle yarılmış platolar halindedir. Orta bölümleri ise ova görünümündedir. Düz olan bölgeyi Kollubaba Doruğunda 1957 m yüksekliğe ulaşan Karacadağ ile 1500 metreyi aşan Midyat-Mardin eşiği engebelendirir. Karacadağ ile Mardin- Midyat eşiği Diyarbakır Havzası ile Şanlıurfa Platosunu birbirinden ayırır. Şanlıurfa Platosu ile Suriye sınırı arasında Harran Ovası yer alır. Fırat Vâdisinin batısında Gaziantep Platosu uzanır.

  Akarsuları: Türkiye’nin büyük akarsularından olan Dicle ve Fırat bölge topraklarından geçer. Gaziantep Platosundan gelen suları Fırat, Güneydoğu Toroslardan kaynaklanan Batman, Garzan ve Botan çayları gibi akarsuları da Dicle toplar. İlkbaharda artan sular, yaz sonunda azalır. Dicle ve Fırat’ın bölgedeki havzaların sulanması ve enerji üretimi gâyesiyle planlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlama çalışmaları devam etmektedir. (Bkz. GAP)

  Bölgede doğal göl yoktur. Sulama ve enerji üretimi için yapılan barajlarda biriken sular, suni göller meydana getirmişlerdir. Bu baraj göllerinin başlıcaları şunlardır: Atatürk Barajı, Develi Geçidi Barajı, Ilısu Barajı, Silvan Barajı, Birecik Barajı.
 2. Mesport
  Moderators

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri


  Güneydoğu anadolu bölgesi, Güneydoğu anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri, Güneydoğu anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri nasıldır


  Bölge genel olarak ova ve platolarla kaplıdır. Yer şekilleri tarıma elverişlidir. Batıdan doğuya doğru ve güneyden kuzeye doğru gidildikçe yükseklik artar. Karacadağ volkan konisi (1919m) ile Mardin – Midyat Eşiği (1200-1300 m) yükseltinin fazla olduğu yörelerdir. Şanlı Urfa, Gazi Antep, Adıyaman platolarının ortalama yükseltisi 500 -1000 m arasındadır.

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Toprak
  Bu bölgede kızıl renkli kireçli topraklar bulunur. Güneydoğu Toroslar’ın güney yamaçlarında kireçli orman toprakları vardır.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi çok engebeli bir bölge değildir. Ovalar ve platolarla kaplıdır. Bu bölgedeki toprak kızıldır. Orta bölümleri ova görünümündedir.Bu bölgede doğal göl bulunmamaktadır.
+ Yorum Gönder


güneydoğu anadolu bölgesinin yüzey şekilleri,  güneydoğu anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri,  güneydoğu anadolu bölgesi yeryüzü şekilleri,  güneydoğu anadolu bölgesi yer şekilleri,  güneydoğu anadolu bölgesinin yüzey şekli,  doğu anadolu bölgesi yüzey şekilleri