+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Hazar Gölü Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Hazar Gölü Hakkında Bilgiler
  Hazar gölü  hazar gölü ile ilgili bilgi, hazar gölü hangi bölgededir, hazar gölü hangi bölgemizdedir, hazar gölü hangi ilimizdedir, hazar gölü hangi şehirdedir, hazar gölünün özellikleri, hazar gölü nerededir,  Hazar Gölü, Güneydoğu Anadolu’da Elazığ vilayetinin güneyinde yer alan, Güneydoğu Torosların batı kısmında ve dağ sıraları arasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir çöküntü gölüdür. 40 km kadar uzunluktaki bir çöküntü hendeğinin bir bölümündedir. Bu uzun çukur alan bu bölgedeki kıvrımlar eksenine paralel çöküntü yerlerindendir. Alanı 85 km2, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1235 m kadardır. Gölün en uzun noktası 20 km, en geniş yeri 6 km, en dar yeri de 3 km civarında, derinliği ise 150 metredir.

  Hazar gölü dere ve kaynak suları ile beslenir fazla suları Dicle’ye boşalır. Gölün güney kenarından demiryolu, kuzey kenarından ise Diyarbakır-Elazığ karayolu geçmektedir. Önceleri kapalı bir göl iken, daha sonra çökmeler ve kaymalar neticesi Dicle Nehrine bağlanmıştır. Halen güneydoğu köşesinden Dicle Nehrine bağlıdır. Bu nehir ile irtibatı yokken bugünkü seviyesinden 100 m daha yukarda olduğu sanılmaktadır.

  Yapılan araştırmalar bu seviye düşüşünün sadece akıntıyla değil alüvyonlu kısımlardan sızma ile de olduğunu göstermektedir. 1956 senesinde Elazığ’a enerji temini için yapılan hidroelektrik santrali gölün seviyesini iyice düşürdüğü için bunu önlemek maksadıyla 1957 yılında Tehrimbaz Deresi göle akıtılmıştır. Hazar Gölü 280 km2lik bir alanın yağışlarını toplamaktadır. Ayrıca birçok küçük dere de gölü beslemektedir. Bunlardan en önemlisi güneybatıya dökülen Kürk Suyudur. Gölde su seviyesi yaz aylarında yükselmekte kış aylarında ise (eylül-şubat) düşmektedir. Temmuzda maksimum, şubatta ise minimum seviyede bulunur. Gölün tuzluluk derecesi yüksek olduğu için sulamaya pek elverişli değildir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Hazar gölü ve özellikleri

  1-Tarım alanlarını sulamada,
  2-İçme ve kullanma suyu sağlamada,
  3-Taşımacılıkta,
  4-Elektrik üretimi,
  5-Su ürünleri yetiştirme,
  6-Tuz ve soda üretimi,
  7-Turizm açısından önemlidir

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Hazar gölü Elazığ şehri sınırları içerisindedir. Hazar gölü içme suyu ve kullanma suyu sağlama tarım alanlarını sulama, elektrik üretimi, su ürünleri yetiştirme ve turizm yönünden önem taşımaktadır.
+ Yorum Gönder


hazar gölü hakkında bilgi