+ Yorum Gönder
English Forum ve Günlük Yaşamda İngilizce Forumunda The formation of the Earth English Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  The formation of the Earth English

  The formation of the Earth English

  Yerkürenin oluşumu İngilizce

  Yerkürenin oluşumu Hakkında Bilgi

  Information about the formation of the Earth


  Hesaplanmıştır.Geçen 4.467 billion year age of the planet as a result of research done in this time frame, complex composite structures and elements that are included in the eye when the Sun, Earth and the other planets, nebulae, including the source of the molecular structure of the solar system, the life of the already completed such a young star, scattered residues and increasing the concentration of interstellar matter consists of turning around a center. Hydrogen and helium molecules are concentrated in the center of the star of a new type of G2, ie, the sun began to build, the environment-density regions, the planets began to form disks. Earth is the Sun, 3 located in close proximity to an internal Ranked terrestrial planets.

  Discs during and after the formation of these terrestrial planets, has been the scene of heavy meteorite collisions. In the structure of meteorites frozen ices, silicate and metal structures, the formation of the oceans and the land provided, concentrated in the center of the planet, constituted the core of heavy elements iron and nickel. Heavy meteorite bombardment, as a result of the gravitational influence of the asteroid belt, Jupiter's powerful decreased gradually becoming more stable. After living life began to develop the appropriate conditions are met, especially the structural composition of plants and their fotosentezile atmosfer'imizin led to a significant increase in the rate of oxygen changed and.  Yerkürenin oluşumu Hakkında Bilgi


  Yapılan araştırmalar sonucu gezegeninin yaşı 4,467 milyar yıl olarak hesaplanmıştır.Geçen bu zaman dilimi, karmaşık bileşik yapılar ve içerdiği elementler göze alındığında, Güneş, Dünya ve diğer gezegenler dahil Güneş Sistemi’ndeki yapıları oluşturan moleküler bulutsunun kaynağı, ömrünü önceden tamamlamış bir genç tip yıldızın dağılmış artıklarının ve yıldızlar arası maddenin bir merkez etrafında dönerek gittikçe yoğunlaşmasıyla oluşmuştur. Merkezde yoğunlaşan Hidrojen ve Helyum molekülleri yeni bir G2 türü yıldızı, yani Güneş’i oluşturmaya başlamış, çevre disklerdeki yoğunluklu bölgelerde ise gezegenler oluşmaya başlamıştır. Dünya ise Güneş’e 3. sırada yakınlıkta bulunan karasal bir iç gezegendir.

  Oluşum diskleri süreci ve sonrasında bu karasal gezegenler, ağır göktaşı çarpışmalarına sahne olmuştur. Göktaşları yapısında bulunan donmuş buzlar, silikat ve metal yapılar, karaların ve okyanuslarının oluşmasını sağlamış, merkezde yoğunlaşan ağır demir ve nikel elementleri ise gezegenimizin çekirdeğini oluşturmuştur. Ağır göktaşı bombardımanı, asteroid kuşağının Jüpiter’in güçlü çekim etkisi sonucu daha kararlı hale gelmesiyle gittikçe azalmıştır. Uygun koşullar oluştuğunda gelişmeye başlayan canlı hayat sonrasında özellikle bitkiler ve yaptıkları fotosentezile atmosfer’imizin yapısal bileşimi önemli oranda değişmiş ve oksijen oranının yükselmesine neden olmuştur.


 2. Acil

  The formation of the Earth English isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder