+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Yolculuk duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yolculuk duası
  Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

  Her yolculuk esnasında okumanız gereken dualar.
  Her yola çıkışta 21 kez okumanız tavsiye edilir:
  “Bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tevekkeltü alallah, ve ı’tesamtu billah, ve fevvedtu emriy ilallah, mâşaallah, la kuvvete illa billah.”
  Bismillah: İsmi Allah olanın varlığı ve kuvveleri olarak,
  Rabbiyallah: Rabbim, Allah’dır,
  Hasbiyallah: Allah bana yeter,
  Tevekkeltü alAllah: Allah’a tevekkül ettim,
  Ve ı’tesamtu billah: Ve varlığımdaki ilahi boyut ile korundum,
  Ve fevvedtu emriy ilAllah: İşimi Allah’a bıraktım,
  Mâşaallah: Olan Allah’ın istediğidir,
  La kuvvete illa billah: Kuvvet yok, ancak Allah’ın. 2. Asel
  Bayan Üye

  Yolculukla ilgili dualar

  1.evden çıkarken

  Peygamberimiz(s.a.v)

  “evinden çıkarken şu duayı okuyan kişiye bu dua kafidir.o adam muhafaza altına alınır. Şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir:

  (bismillahi tevekkeltü alellahi la havle vela kuvvete illa billah)

  “Allah’ın ismini anarak evimden çıkarım. Ben Allah’a güvendim. Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.”(Tirmizi, Daavat,34)  2.vasıtaya binerken

  İbn-i Abbas (r.a) anlatıyor: “bir defasında Resulullah(s.a.v.)beni terkinse almıştı. Devenin üzerinde üç defa “Allahüekber”üç defa “Sübhanellah” ve bir defa da “la ilahe illallah” dedi. Ben üzerine yaslanarak uyuyunca Resulullah(s.a.v) bana dönerek güldü ve:

  “hayvanına binerken benim yaptığım gibi yapana Allah yönelir ve benim sana güldüğüm gibi güler” buyurdu.mecme’uz –zevaid,10:132

  Ebu meliyh b. Usame babasından naklederek anlatıyor:Resulullah (s.a.v.) in terkisinde idim.

  Devemizin ayağı tökezledi. Ben:”kör olası şeytan! Dedim Resulullah ise: “kör olası şeytan deme. Çünkü o zaman şeytan gururlanır ve kendisini büyük hissederek kuvvetimle yaptım der.Bismillah dersen kendisini sinek kadar küçük görür” buyurdu. Hadislerle Müslümanlık

  İbn-i Ömer (r.a) şöyle diyor:

  Hz. Peygamber(s.a.v)sefere çıkmak üzere devesine bindiği zaman üç defa Allaha hamd etti. Üç defa sübhanallah dedi üç defa tekbir getirdi ve şöyle dua etti. Zuhruf suresi:

  (sübhanellezi sahhara lena haza vema künna lehü mukrinin ve inna ila rabbina lemungalibun)

  “Bunu bizim buyruğumuza verip baş eğdiren (Allah)yücedir münezzehtir;yoksa biz onu (kendimize)yanaştıramazdık. Ve her halde biz dönüp dolaşıp Rabbimize döneceğiz.”  3. pazara girildiğinde ve dükkan açıldığında okunacak dua:

  (la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü velehü hamdü yuhyi ve yümiü ve hüve hayyün la yemütü biyedihil hayru ve hüve ala külli şey’in kadir)

  “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Onu ortağı ve dengi yoktur. Mülk Ona aittir. Hamd Ona mahsustur. Yaşatan ve öldüren O dur. Kendisi Ebediyyen diridir, asla ölmez . iyilik Onun elindedir. Aslında her şey Onun elindedir”(Tirmizi daavat36)
+ Yorum Gönder