+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Lut a.sın Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Lut a.sın Duası
  Hz. Lut'un Duası

  Söylediği dua ve niçin söylediği aşağıda belirtilmektedir.
  Hz.Lut (a.s),Tarihin en günahkar toplumlardan birine peygamber olarak gönderilmiştir. gayretlerine rağmen onları o ahlaksızlıktan vazgeçiremedi. Nihayet o toplum topluca helak olmaya müstehak oldu ve helak edildi. Kavmi onun tüm ikazlarına rağmen günah ta ısrar edince ,O (a.s) şöyle dua etmişti.

  رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

  OKUNUŞU
  :"Rabbi,neccinîve ehli mimmâ Ya'melûn."(şuara,26/169)

  MANASI:"Ya Rabbî!,Beni ve ehlimi onların yaptıklarından kurtar."

  Kavmi Hz. lut (a.s) a "azabı getir de görelim" deyince; O şöyle Yalvardı:

  رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

  OKUNUŞU:"Rabbi'nsurnî ale'l-kavmi'l-müfsidîn." (Ankebût,29/30)

  MANASI:"Ya Rabbî bozguncu kavme karşı bana yardım et."

  Lut (a.s) allah'ın emir ve yasaklarını kavmine tebliğ etmiş,ahlaksızlığa saplanan kavmini bu bataklıktan kurtarmaya çalışmıştır.Ancak kavmi edepsizlikte ısrar edince.aynı toplumda yaşayan ailesini,mü2minleri ve kendisini bu kötülüklerden korumasını,kavminin azgınlıklarına ve zulümlerine karşı yardım etmesini Yüce Allah'tan istemiştir.

  Biz, bu duadan kötü ahlaktan,haramlardan ve kötü davranışlı insanların kötülük,ahlaksızlık ve zararlarından korunmamız ve bu konuda Allah'tan yardım istememiz gerektiğini anlıyor 2. Asel
  Bayan Üye

  Salavatı şerife

  EUZUBİLLEHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM

  BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHIİM

  *** Her muradın halli için ; sabah ve akşamları yedişer defa :

  Hasbiyellahü le ilehe illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.  *** Günde yüz defa okuyanların rızkı genişler, işleri kolaylaşır :  Le ilehe illallahül melikül hakkul mübin  ( En sonunda : Le ilehe illallahül melikül hakkul mübin . Muhammedür rasülüllahi sadigul vahdil emin ) denir.  ***Günde yüz defa okuyanlar şeytan ve insanların şerrinden , fakirlikten zalimden ve düşmandan, yer gök afetlerinden ve her türlü gam ve kederden bi iznillah azad olur  Hasbiyellahü ve nığmel vekil.  ( En sonunda : Hasbiyellahü ve nığmel vekil. Niğmel Mevla ve niğmel nasır, ) denir.  *** Hergün sabah namazından sonra şu duayı yüz kere oku :  Ya Kafi , ya Ğaniyyü , ya Muğni , ya Fettah , ya Razzak.  ***Dünya ve ahiretteki mülkünü çoğaltmak istiyorsan şu duayı okumaya devam et:  Hasbünellahü se yü’tiynellahü min fadlihi ve rasülühü inne ilallahi rağıbün.  ***Her işinde selamet içinde olmak istersen ‘’ gul euzü birabbinnes ‘’ suresini okumaya devam et.

  *** Borcunu rahat ödeyebilmek için yapılacak dua :  Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min ğalebetid deyni ve kahrir rical.  ***Sıkıntıyı, öfkeyi ve sabırsızlığı gidermek için şu ayeti kerime çokça okunmalıdır:  Velehü mesekene filleyli venneherı ve hüvessemiul alim.  ****Sabah ve Akşam namazlarından Sonra Dünyan için üç defa:  Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanellahil azıymi ve bi hamdihi le havle vele guvvete ille billeh.  ***Sabah ve Akşam namazlarından Sonra ahiretin için ise şu salavatı oku:  Allahümme salli ale muhammedin ve ale ali muhammedin vehdini min ındike ve efdı aleyye min fadlike venşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye beraketik.  *** Bir kimsenin Allahü Teala’dan Mühim bir isteği olursa , önce güzelce bir abdest almalı, daha sonra da cenabı hakka şükür secdesine varmalıdır.Secdede iken şehadet parmağı ile işarette bulunarak tam kırk defa aşağıdaki şekilde dua etmelidir.  Le ilehe ille ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn.  **** Aşağıdaki Ayeti kerimeyi okumaya devam et :  Ele yeğlemü men halak . Ve hüvel latıfüyl habiyr  **** Aşağıdaki Ayeti kerimeyi okumaya devam et :  İnnallahe hüver razzaku zül guvvetil metiyn  **** Ayetül kürsiyi okumaya devam et.

  Aşağıdaki duayı okuyan her türlü tehlikeye karşı Allah’ın himayesinde olur  Allahümmesbül aleyna kenfe sıtrıke ve edhılne fi meknuni ğaybike vahcübne an şirari halkıke ve halli beynena ve beynez zeraye vel belaye ya erhamer rahımiyn.  *** Salavatı şerife :

  Allahümme salli ale seyyidine Muhammedin ve ale ali seyidine

  Muhammed.
+ Yorum Gönder