+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda TÖVBE DUASI Forumacil Günün Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  TÖVBE DUASI Forumacil Günün Duası
  Tövbe Etmek İçin Okunacak Dua

  BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM

  Tövbe edin ağlayın.

  ESTAGFiRULLAH, ESTAGFiRULLAH, ESTAGFiRULLAH. EL- AZiM EL– KERiM ELLEZi LAiLAHE iLLAHU EL– HAYYÜL KAYYUM VE ETUBÜ iLEYHi VE NES´ELÜHÜT TEVBETE VEL MAGFiRETE VEL HiDAYETE LENA.

  iNNEHU HÜTETEVVABURRAHiM, TEVBETE ABDiN, ZALiMiN LiNEFSiHi,
  LA YEMLiKÜ LiNEFSiHi MEVTEN VELA ´HAYATEN VELA NÜSURA.

  iLAHi YARABBi, iLAHi YARABBi, iLAHi YARABBi, EGER BENiM
  ELiMDEN VE DiLiMDEN VE GÖZÜMDEN VE KULAGIMDAN VE
  AYAGIMDAN VE CEMii AZALARIMDAN, BiLiP BiLMEYiP
  SENiN RIZANA MUHALiF iSLEDiGiM KELiMEi KÜFÜR, SiRK, HATA VE
  iSYAN HER NE Ki SADIR OLDUYSA, BEN ONLARIN CÜMLESiNE TEVBE ETTiM RUCU ETTiM. PiSMAN OLDUM, BiR DAHi iSLEMEMESiNE AZMi CEZMETTiM.

  PEYGAMBERLERiN EVVELi HAZRETi ADEM ALEYHiSSELAM,
  AHiRi iKi CiHAN SERVERi MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHÜ
  TAALA ALEYHi VE SELLEM EFENDiMiZ HAZRETLERiNE
  VE BU iKiSiNiN ARASINDA NE KADAR PEYGAMBERLER GELDi
  VE GECTi VE SENiN CANiBiN DEN HER NE GETiRDiLER iSE BEN
  ONLARIN CÜMLESiNE iNANDIM VE iMAN GETiRDiM.
  DiLiM iLE iKRAR, KALBiM iLE TASDiK ETTiM.
  HAKTIR VE GERCEKTiR. ASLA SEK VE SÜPHEM YOKTUR.

  AMENTÜ BiLLAHi VE BiMA CAE MiN iN DiLLAH. AMENTÜ BiLLAHi
  VE BiMA CAE MiN iN DiLLAH, AMENTÜ Bi RESULULLAH VE BiMA
  CAE MiN iNDi RESULULLAH. AMENTÜ BiLLAHi VE MELAiKETiHi VE
  KÜTÜBiHi VE RUSULÜHi VELYEVMiL AHiRi VE BiLKADERi HAYRiHi
  VE SERRiHi VE MiNALLAHi TEALA VELBA´SÜ BADEL MEVT.

  HAKKUN, ESHEDÜ EN LAiLAHE iLLALLAH. VE ESHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESULÜHÜ. 2. Asel
  Bayan Üye

  Korkulu zamanlarda okunacak duâ  Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm” (9) çok okumalıdır.

  Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve âhırında yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”.

  Mu'avvizeteyn,yâni iki Kul-e'ûzü’yü çok okumak da faydalıdır. (57)

  Ayrıca, Li îlâfi sûresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalıdır.

  Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm, (35) duâsını da gece gündüz çok okumalıdır.

  Peygamberimiz, Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke, ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.

  İmam-ı Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir. ‘Bismillahillezi la-yedurru maasmihi şeyün fil-erd-ı vela fissemai ve hüvess-semiulalim’ (16) duâsını besmele ile okuyun!” buyurdu.

  Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duâyı okuyanlara birşey olmadı. Dert, belâ, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmam-ı Rabbanî hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  “Bir yere gelen kimse "Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka" (32) okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç birşey zarar veremez.”

  Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha suresi’nin 37. ayetinden (Velekad’dan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar (69) kağıda yazıp, su geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.
+ Yorum Gönder