+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12346 ... SonuncuSonuncu
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Forumacil Günün Duası Güncel Konu 2012 Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Forumacil Günün Duası Güncel Konu 2012
  Evden Camiye Giderken Okunacak Dua
  Ey Allah’ım,benim günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.
  Ezan okunurken bazı evlerde bir kıpırdama ve hareketlenme göze çarpar. Bu hareket ve hazırlık, ruhânî varlıkların dikkatini çeker. Zira ezan başlayınca meleklerle şeytanlar evin etrafında bekleşirler. Melekler bu evde kendi dostlarının bulunduğunu ileri sürerler. Şeytanlar da asıl kendi dostlarının kaldığını iddia ederler. Tam ezan başlayınca durum ev halkının tutumuyla tesbit edilir. Şayet ezanla birlikte bir namaz hazırlığı başlarsa melekler sevinir, bu evde bizim dostlarımız bulunuyor, diyerek eve melekler doluşur. Ev sâkinleri, ezanla ibâdet hazırlığı yapmazlarsa bu defa da şeytanlar sevinirler, bu evde bizim dostlarımız bulunuyor, öyle ise burası bizim yerimiz, diyerek eve doluşur, ev halkına vesvese ve gaflet vermekte daha da ileri giderler.
  Evin hanımı evinde namaz kılmaya başlarken, beyi de çoğu zaman camiye gitmek üzere evin eşiğinden adımını atıp yola koyulur. İşte bu namaz çıkışında da Efendimiz’in okuduğu duâyı okumak müstehap olur. İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği hadîsinde Efendimiz şöyle buyurur:
  – Kim şu duâyı okuyarak namaz için yürümeye başlarsa yetmiş bin melek O’na istiğfar eder, afvolması için duâda bulunur, namaz sonuna kadar da Rabbimiz meleklerin duâsını kabûl buyurur, afva mazhar kılar.
  Efendimiz’in okumamızı tavsiye buyurduğu duâ şudur:

  “Allahümme innî es’elüke bi-hakkı’s-sâiline aleyke ve bi-hakkı memşâye hâzâ. Fe-innî lem ehruc şerran velâ betaran ve lâ riyâ’en velâ süm’aten ve harectü ittika’e sahatike, vebtigâ’e merdâtike. Es’elüke en tüb’idenî mine’n-nâr ve en tağfirelî zünûbî. İnnehû lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente.”
  “Allah’ım; senin kapında sâil olarak bulunanların hakkı için, senin emrine uymak için girdiğim şu yürüyüşümün hakkı için senden (hayırlı niyetlerimin kabûlünü) istiyorum. Zira ben şu andaki yola sana karşı gelmek, büyüklenmek, gösteriş yapmak, insanların görüp beğenmelerini sağlamak için çıkmadım. Sadece azabından korkarak, rızanı umarak çıktım. Beni Cehennem’in ateşinden korumanı ve buna sebeb olacak günahlarımı da afvetmeni diliyorum. Kesin hakikat odur ki, günahları ancak sen afvedersin. Senden başka koruyucu, kurtarıcı yoktur.”
  Ameliniz makbûl, günahlarınız mağfûr, ibâdetleriniz de mebrûr olsun, ey namaza devam edenler.
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  GAM, KEDER VE HASTALIKLAR İÇİN OKUNACAK DUA

  OKUNUŞU:

  Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.

  MANASI:

  Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.

  HASTALIK İÇİN OKUNACAK DUA

  “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”

 3. Asel
  Bayan Üye
  Forumacil Günün Duası


  Ey Güzeller Güzeli Allah’ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren Bedi olan Allah’ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Sen de bizleri çok sev Allah’ım.  Bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler.  Vakti gelmiş bekarlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım.  Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar, evladı olanlara da uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Sen latifsin lütfeylemeyi seversin. Evlatlarımızın ilmini, fehmini ve zekalarını attır.  Gençlerimize gençliklerini Senin yolunda kullanmayı lütfeyle. Gençlerimizi Dünya ve içindekilere tenezzül etmekten Sen koru. Hakiki Sevgili Sensin. Sana aşık, vurgun, tutkun olmayı bizlere lütfeyle. Mecnun’un Leyla’ya, Ferhat’ın Şirin’e olan aşkından daha derin bir aşkla Seni sevelim, Sana meftun olalım. Gençlerimizi Allah Aşığı, Peygamber Sevdalısı eyle.

 4. Asel
  Bayan Üye
  Forumacil Günün Duası

  Allahım bizler helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bzileri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle.

  Sebeplere en güzel uymayı ve Sana en güzel tevekkül etmeyi bizlere öğret. Sen Rabbül Aleminsin.

  Halilini ateşe attılar. Hasbünallah dedi ve Sana sığındı. Ateşleri Cennete çevirdin. Biz de Alemi İslamın mazlumları olarak Sana sığınıyor ve Hasbünallah ve niğmel vekil. niğmel Mevla ve niğmel nasir" diyoruz.


 5. Asel
  Bayan Üye

  Hz. İbrahim Duası

  Hz. İbrahim: Hz. İbrahim “Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salih kullarından ilhak et. Sonra gelenler içinde bana lisanı sıdk (hayırla anılmak) nasib et. Beni; daim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla .Çünkü o sapıtanlardandır. İnsanların diriltilecekleri günde beni mahcup etme. Öyle bir gün ki, o günde ne mal bir fayda verir ne de oğullar. Ancak kim selim bir kalple Allah’ın huzuruna gelse (o kurtulur). Şuara (26/83-89)


 6. Asel
  Bayan Üye
  Günün Duası


  Tembellikten Kurtulmak için Dua
  ”Allah’ım! Hüzünden, kederden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım.” (Buhari,7/159)


 7. Asel
  Bayan Üye
  Forumacil Günün Duası  Ey Gani, Muğni, Kerim, Latif olan Allahım!

  Senin büyüklüğün kadar lütuf, ikram ve ihsanların da büyüktür. Bizim küçüklüğümüze değil, Senin büyüklüğüne yakışır bir şekilde Senden lütuf ve ikramlarını bekliyoruz. Sen Zül Celali Velikram’sın. Sana her an edilmiş ve edilecek bütün hamdü senalar adedince hamdü senalar olsun.


 8. Asel
  Bayan Üye
  Zor Bir işle Karşılaşınca Okunacak Dua
  "Ey Allah! Senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor olanı kolay ve yumuşak yaparsın."


  Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi

 9. Asel
  Bayan Üye
  Günün Duası

  Arabaya Binerken Okunacak Dua

  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."

  Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

  Kaynak:Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi


 10. Asel
  Bayan Üye

  Çıban ve Sivilceler İçin

  "Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî"

  "Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bende olanı küçült"

  Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Temmuz 2011


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12346 ... SonuncuSonuncu


ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu,  ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu ne demek,  ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu anlamı,  vahidül baki evvelü külli şeyin ahiruhu,  ya vahidül baki,  ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu anlami