+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Günün Duası Forumunda Üzüntü ve Sıkıntı Anında Peygamberimiz(s.a.v) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Üzüntü ve Sıkıntı Anında Peygamberimiz(s.a.v)
  Üzüntülü Ve Sıkıntılı Bir Anınızda Peygamber Efendimizin Duası


  Sıkıntılı günlerimizde peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in duasını söylememiz de fayda var.
  Halil bin Mürre’den rivayet edildiğine göre Hz.Peygamber(s.a.v) kendisine bir üzüntü veya sıkıntı gelidğinde aşağıdaki şekild dua ederek derdini Allah’a açar ve ondan yardım isterdi.Her ahliylebize örenk olan peygsmber Efendimiz,bu konuda da ne yapacağımızı bize göstermiştir.Çünkü insanlara dert yanmak derdi artırır,eksiltmez ve Allah’tan başkasına el açıp yalvarmak,sadece insanın onurunu kırar ve incitir:başka bir faydası da olmaz! söz konusu dua şöyledir.

  “Kullara beden Rabbim bana yeter.yaratıklarına karşı yaratıcı bana yeter.Rızık isteyenlere karşı Rezzak bana yeter.O ne güzel vekildir.Allah bana yeter.Ondan başka ilah yoktur.Ona güvenip dayandım.O,büyük arşın Rabbi’dir.”

  Sıkıntılı ve üzüntülü anlarda “Ya ze’l-celali ve’l-ikram” esması ve dusaı da tavsiye edilir.

  Keza “La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim” ile ikindi namazından sonra akşama doğru keharet vaktinde ” ya Melik-i Muktedir sin Allahım”diye yakarıp acizliğini ilan ile yardım istemek de tavsiye olunmuştur.

  Bu duaların hepsi zaten aciz olduğumuzu ifade etmektedir.Yüce Allah aciz kalan kuluna yardım eder.Tıpkı Hz.Nuh’un:“Ben mağlup oldumAllah’ım yardım et” diye inlemesie karşılık,gök kapılarını açıp uer pınarlarını fışkırtarak sını tanımayan azgın kavmini helak ettiği gibi,yüce Allah’da kulunun üstüne gelen bela ve musibetleri rahmet ve merhametiyle def eder.Yeterki duamız ve gönlümüz bir,yani, dua eden kişi samimi olsun. 2. Asel
  Bayan Üye

  Uykuda korkanın okuyacağı duâsı  Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûn (Allah’ın gazabından ve kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a sığınırım).

  Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, İnnâateynâ (58) suresini okuyanın ve sabah namazına kalkabilmesi için Allaha sığınanın namaza kalkması kolay olur.
+ Yorum Gönder


ya meliki muktedir,  ya meliki muktedir fazileti,  ya meliki muktedir ne demek,  ya meliki muktedir anlamı,  ya meliki muktedirsin fazileti,  ya melik ya muktedir