+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Güzel Sözler-Yazılar Forumunda Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Lazca Kelimeler ve Türkçe karşılığı


  Aclanmak : Acıkmak
  Açanki : Ne zamanki
  Ahpon : Hayvan gübresi
  Afalamak : Kazmak
  Anceli-Kunceli : Tahta revalli
  Ander : Ölünün arkasından kalan
  Anteri : Entari
  Aposkal : Yapılması gereken iş payı
  Apsimati : Cansız, beyaz kıvılcım.
  Atiçi : Henüz çiçek açan salatalık
  Aykırılamak : Yan tarafa doğru gitmek
  Atiça : Ateş böceği

  B ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

  Ballı lobya : Soya fasulyesi
  Başukari : Yukarıya doğru
  Bayyışağa : Aşağıya doğru
  Belkim : Belki
  Beyinmek : Büyümek
  Buldur : Geçen sene..

  C ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

  Caris Olmak : Rahatsız olmak
  Coco : Kumda oynanan çocuk oyunu


  Ç ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları


  Çafladi : İnce odun parçası
  Çafılamak : Tırnakla kazımak, bahane aramak
  Çağana : Yengeç
  Çamı : Saç örgüsü
  Ça pula : Kullanılmış ayakkabı
  Çaşot : Elçi, aracı kadın
  Çatara : Uygunsuz, yaramaz kişi
  Çatmak : Görmek, rastlamak
  Çıkma : Kız ve erkek tarafının gönderdikleri hediye
  Çıpa : Arı iğnesi. Çocuk göbeği
  Çırpıntı : Çalı ve odunun küçük parçaları
  Ç irmulis etmek : Kıvranmak
  Çıtarı : Horoz ibiği
  Çiçi : Yaranın sulanması
  Çiçili : Solucan. Zayıf ince kız.
  Çili pumburi : Ateş böceği
  Çimidi : Beyin, beynin dağılmış şekli
  Çisenti : İnce yağmur
  Çişon : Sarmaşık
  Çulek : Tahta yoğurt ve pekmez kabı
  Çumur : Mısır unu, yağ ve çökelekle yapılan yemek
  Çupi : Çubuk
  Çupyas : İnceden ağırma, sızı.
  D ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Da : Anlamı güçlendirmek için kullanılan pekiştirme eki.
  Dandaniça : Sözünde durmayan, dönek
  Davli : Odun parçası
  Deremen : Değirmen
  Deyine : Diye
  Dimari : Ham meyve
  Doğdi : Kalın odun parçası
  Dolaylık : Belden aşağıya sarılan peştamal
  E ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Ebi : Öbür
  Ecinli : Cinli, perili
  Elcan : Yabancı
  Encami : Acemi
  Eyicene : İyicene, dikkatlice
  F ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Farfatara (fafatura) : Kelebek
  Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı
  Feli : Kabak dilimi
  Feretiko : Rize bezi
  Fitra : Mısır fidesi
  Fitruka : İyi giyimli kız
  Flanbur : Ihlamur
  Foli : Ufak toprak çukur
  Frahti : Kalın kestane tahtası
  Fufudi : Sivilce
  Furnesi : Kavrulmuş mısırdan yapılan un
  Fu ska (Likapa) : Böğürtlen
  G ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Gerdel : İneğe verilen yemin konulduğu tahta kap
  Ganguli Guçça : Tahta revalli
  H ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Haçan (haçanki) : Mademki
  Halaçı : Dolu
  Haloti : Balgam
  Hamlahus : Mısır
  Hapalamak : Karıştırmak
  Harçı : Sırık
  Haşlak : Olumsuz, ***** adam
  Haşli : Çok sıcak
  Hatyaluk : Çöplük
  Hayat : Giriş, hol
  Hayın : Çok şiddetli, iyi
  Helepi : Kabak çekirdeği
  Hemence : Bir çeşit bez çanta
  Hep : Hap
  Hepli : Siyah üzümün kabuğu
  Hepten gitmek : Hasta olmak
  Herik : İnce ve uzun kazma
  Hişir olmak : Değerini yitirecek kadar bollaşmak
  Hoholis (Hohol) : Karma karışık
  Hohori : Baykuş
  Hosti : Kor
  Hoşeti : Kuru mısır yaprağı
  Hozan : Ot olmayan yer
  Hukelenmek : Çok kızmak
  Hutupis : Yolmak, Koparma
  Hutuli : Yavrum, evladım
  Hutumi : Gırtlak, boğaz
  I ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Ikılmak : Yıkılmak

  İ ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  İkamak : Yıkamak
  İpranmak : Eskimek, yırtılmak
  İpratmak : Yırtmak, eskitmek
  K ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Ka : Yakınlık, sevgi ifade eden kelime sonuna gelen ek. Dayıka
  Kaçata : Alın
  Kaful : Dikenlik
  Kaleçi : Boncuk
  Kambi : Taze çay filizi
  Kanci : Dilim
  Kapoçi : Çıbanın su toplamış hali
  Karkalaçi : Derelerin denize taşıdığı odun
  Kartuli : Baca kurumu
  Kavara : Yellenmek
  Kaybana : İstenmeyen bir şey
  Kehkür : Kepçe
  Kerbeluk : Gübrelik
  Keşan : Başa sarılan peştamal
  Kevi : Sağlam
  Kevret : Yatak
  Kindi : İkindi
  Koçira : Tutumlu kadın
  Kohlidi : Sümüklü böcek
  Koliva : Suda pişmiş mısır
  Koma : Set
  Komri (kunduri) : İskemle
  Kopali : Çamaşır tokmağı
  Kopça : Düğme
  Kopeli : Evlilik dışı çocuk
  Korbakor : Sevilmey en kişileri kınamak için kullanılır
  Korkızan : Korkak
  Kot : Ölçü birimi, 5 kilo
  Koti : Lahana gövdesi
  Kotila : Ense
  Kukari : Ucu çatallı değnek
  Kukuçi : Küçük, güzel, minyon tipli
  Kukuta : Çay tohumu
  Kumuşi : Kestanenin dikenli dış kabuğu
  Kupsi : Taze fasulyenin uçları
  Kutali : Lahana vurmaya yarayan çamdan yapılan mikser.
  Kutuni : Mısırın danesiz gövdesi
  Kuyis (ğarğaris) : Bağırmak çağırmak
  L ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Lahmi : İneklere çeşitli yeşilliklerden pişirilerek verilen yemek
  Langona : Kör yılan
  Lobiya : Fasulye
  Laus : Mısır
  Lenguri : Uzun boylu, hantal adam
  Lekur : Uzun
  Lezgi : Derbeder insan
  Livor : Bir çeşit ot

  M ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Mabeyin : Yan oda
  Malez : İneğe verilen yem
  Maraz : Ruhi hastalık
  Megereme : Meğer
  Metika : Çelik çomak çubuğu
  Momoli : Böcek
  Mamuli : Diken meyvesi
  Minci : Çökelek
  Mizmici : Çok titiz
  Mokol : Tarlada büyük ateş
  Muh : Çivi
  Muhlama : Mısır unu muhallebisi
  Muncur : Dudak
  N ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Nayla : Serender
  Nemise : Güzel
  Nayino : Sevgili, sevdiceğim (aslen Rumca’dır)
  O ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Ola : Ulan
  P ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Paçi : Küçük kız. Büyük kızlara şaka için denir.
  Pafuli : Patlamamış mısır. Güzel tombul kız
  Pağsa : Kulübe
  Pali : İneğin bağlandığı kazık
  Pambuk : Pamuk
  Panti : İneğin ot yediği bölme
  Papur : Vapur
  Pardi : Erkek çakal
  Pasmanika : Patlamış mısır
  Patoma : Ahırdaki tahta döşeme
  Peçare : Çit
  Peçi : Cilt. “O paçi, o kızara peçilarun”
  Pepeçura : Üzümden yapılan muhalebi kıvamında tatlı
  Pleki : Mısır ekmeği pişirmek işin kullanılan taş
  Pontul : Pantolon
  Puli : Kuş yavrusu
  Pumburi : At sineği
  Purtuli : Eski
  R ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Rahna : Örümcek
  Roka : Mısırın kabuklu hali
  Rokopi : Mısır fidelerinin seyreltilmesi
  S ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Sebi : Çocuk
  Sığna : Yara izi
  Sığran : Isırgan otu
  Sumari : Geç kalan. Son çocuk
  Sumuş : Parmak boyunda ölçüm birimi
  Ş ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Şaloti (haloti) : Ağızdan akan salya
  T ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Tağra : Ufak balta
  Tami : Çay bitkisi ocağı
  Tavara : Gece gelip insanların ağzına kapatan bir tür hayalet
  Temeçi : Kaburga kemiği
  Tepes kupas : Tepe taklak
  Teretelli : Üzüm toplama sepeti
  Tiken : Diken
  Tirmata : Ekmek kırıntısı
  Tomoni : Ot yığını
  U ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Usti Dönmek : Başı dönmek
  Uyma gitmek : Delikanlıya kaçmak
  V ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Vu : Şaşırma ifadesi
  Y ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Yane : Ne sandın?
  Yalağuz : Yalnız
  Yeni Yetne : Genç, delikanlı
  Yukisi gelmek : Uykusu gelmek
  Z ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları
  Zatiberi : Zaten, eskiden beri
  Zımilaçi : Sık dikenlik 2. Ziyaretçi

  "acıkmak" kelimenin lazca karşılığı "şmkirona" olmaktadır. lazca konuşulurken türkçe kelimeler veya bundan türetilmiş kelimeler içermemelidir.
 3. Ziyaretçi
  Baya yanlış kelimeler var ,türkçe koyulmuş baya.Yanlış
+ Yorum Gönder


lazca kelimeler,  lazca sözler,  lazca güzel sözler,  Lazca cümleler,  lazca güzel sözler ve anlamları,  lazca aşk sözleri ve anlamları