+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Pamuğun ülke ekonomisine katkısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Pamuğun ülke ekonomisine katkısı
  Pamuğun Katkıları

  Pamuk ,ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı belirtiliyor.
  Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan ürünlerden birisidir. Artan dünya nüfusuna paralel olarak sanayileşen ve kalkınan toplumlarda, refah düzeyinin yükselmesi dünya pamuk tüketimini artırmış ve tüketim son yıllarda 19.5 milyon ton civarına yükselmiştir. 1996-1997 sezonunda dünyada 35 milyon hektarlık bir alanında, 20 milyon ton lif pamuk üretilmiş ve , dünya lif verimi 567 kg/ha olarak gerçekleşmiştir.
  Ülkemiz 7 yüz bin hektarlık ekim alanı, 8 yüz bin ton tutarındaki lif üretimi ve 1.125 kg/ha'lık lif verimi ile dünya pamuk üretiminde altıncı sırada yer almaktadır ve pamuk ipliğini başlıca İtalya, Belçika, İngiltere, İsrail, ABD, Almanya ve Mısır'a ihraç etmekteyiz.

  Pamuğun ülke ekonomisine katkısı1.gif
  Son yıllarda gelişen tekstil sanayimiz ülkemizi pamuk ithal eden bir ülke konumuna getirmiş ve bu durumun GAP'ın muhtemel tamamlanma tarihi olan 2010 yılına kadar sürmesi beklenmektedir.
  Pamuk tarımına dayalı kaynakların (tekstil ve benzeri) ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan dışsatım gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu gözönüne alınırsa, pamuğun ham olarak ihracı yerine tekstil ürünleri olarak ihraç edilmesi dış ticaret dengesi dengesi açısından çok önemlidir. Pamuk, sadece tekstil sanayii için değil, yağ sanayi açısından da önemli bir tarım ürünüdür. Yan ürün olarak çekirdek kapçığı ve küspesi de değerli bir hayvan yemidir. Pamuk katma değer kazandıran bir ürün olmasının yanısıra, iyi bir istihdam kaynağı da oluşturulmaktadır.
  Pamuğun önemini artıran bir hususta, iklim koşulları bakımından dünya pamuk üretim alanlarının çok sınırlı olmasıdır. 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Pamuğun yetiştirilmesi çok zor Sıcak ortamlarda yetiştiği için toplandığı zaman çok emek ister.Türkiye pamuk üretiminde 8.sırada tüketimde ise 4. sıradadır.Tekstil de ise ihracatta 9 hazır giyimde 6. sıradayız.Buda ülkemizin bu konuda ilerlediğini gösterir.
+ Yorum Gönder


pamuğun ülke ekonomisine katkısı,  mısırın ülke ekonomisine katkısı,  pamuğun ülke ekonomisine katkısı nedir,  pamuğun ekonomiye katkısı,  pamuk ülke ekonomisine katkısı,  pamuğun ülke ekonomisine katkıları