+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Uluslararası para sistemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Uluslararası para sistemi

  ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNİN KAPSAMI

  ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ.jpg.

  Paranın keşfedilmesi ve ticarette meta yerine kullanılması ilk olarak Lidya’lılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir toplumun değer ölçüsü ve değişim aracı olarak kabul ettiği nesne olarak tanımlanan para genellikle altın ve gümüş gibi değerli maden.lerden yapılan paralar belirli standartlar çerçevesinde değil bölgesel değerler çerçevesinde basılmış ve kullanılmıştır. Günümüze kadar geçen süreçte ise para sistemi pek çok değişik uygulama içerisinde bulunmuştur.
  Para sistemi için değişik uygulamaların bulunuşu ve bu uygulamaların ülkeler arasında yapılan ticarette kısıtlayıcı bir etkisinin bulunması, ticaretin önündeki bir engel oluşturmuştur. Paranın standardizasyonuna yönelik ilk uygulamalar Gümüş para sisteminin uygulanmasıyla başlamıştır. Daha sonraki süreçte (Amerika’nın keşfi sonrasında) Avrupa’da Altın miktarının artması nedeniyle altın standardına geçiş başlamıştır. Artan ticaret hacmine bağlı olarak Altının, Gümüşe göre ödemelerde daha fazla kolaylık sağlaması ve Amerika’dan gelen altın miktarının artması bu noktada önemli bir etken olmuştur.
  Dünya savaşı sonrasında yaşanan krizler ve ekonomik sistemlerin tamamen çökmesi ve ticaretin giderek artan boyutu altın para sisteminin yetersizliklerini ortaya çıkarmış ve ülkeleri yeni bir sistem arayışına itmiştir. Bu süreç sonrasında ABD’nin New Hamp.shire eyaletinin Bretton Woods kentinde uluslararası para sisteminin yeni bir düzen getirmek için bir konferans düzenlenmiş ve bu konferans sonrasında konferansın yapıldığı şehrin adı ile anılan “Bretton Woods” sistemi uygulanmaya konulmuştur.
  Bretton Woods sistemi de daha öncekiler gibi dünya çapında yaşanan ekonomik kriz sonrasında uygulamadan kaldırılmak zorunda kalmıştır. Günümüzde ise, uluslararası kurallara bağlı bir sistem kurulamamıştır. Her ülke kendi para sistemini uygulamaktadır. Fakat bunun yanında çeşitli ülkeler paralarını tek bir ülkenin paralarına bağlarken bir kısmı da Euro gibi parasal birlikler oluşturmuşlardır. Bu süreçte küreselleşme olgusu ülkelerin para sisteminin etkileşimini sağlayarak ulus sınırları içerisinde kalmasını güçleştirmektedir.
  Hazırlanan bu çalışma üç bölüm üzerinde oluşturulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde uluslararası para sisteminin tanım ve kapsamı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise, uluslararası para sisteminin tarih içerisindeki gelişim süreci yedi alt başlık içeri.sinde ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, parasal birleşmenin bir örneğini oluşturan Avrupa Para Sistemi tarihsel perspektif içerisinde incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. 2. Özberk
  Yeni Üye

  paranın keşfinden sonra her ülkenin veya imparatorluğun kendine ait bir para birimi olu kimi altın sikke kimi gümüş para kimi ortası delikli bakır para kullandı. paralar çeşit çeşitti. ancak kağıdın icadından sonra kağıt para çıktı. sonra matbaa gelişince paralar elle yapılmaktansa basılmaya başlandı. en çok kullanılan para birimi dolardır. avrupa da ise en çok kullanılan para birimi euro dur.
+ Yorum Gönder


uluslararası para sistemi