+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları Ve Etkileri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları Ve Etkileri Nelerdir
  Türkiye’de nüfus politikaları


  Türkiye'de farklı dönemlerde farklı nüfus politikaları uygulanmıştır.

  Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini,niceliğin ve dağılımını etkileyen bilinçli uygulamalardır.Dünyada genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır.Bunlar;

  Türkiye’de nüfus politikaları.jpg

  1-Nüfus artış hızını artırmaya yönelik nüfus politikası


  2-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası


  3-Nüfusunu nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikasıdır..

  Türkiye’de farklı dönemlerde farklı nüfus politikaları uygulanmıştır.Cumhuriyetin ilk yıllarından planlı dönemin başladığı 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici politikalar izlenmiştir.


  Bu durum üzerinde;

  Fazla nüfusun bir ülke için askeri ve siyasi güç olması,
  Tarımda ülke nüfusuna duyulan ihtiyacın fazla olması,
  Savaş ve salgın hastalıklarla genç nüfusun azalmış olması,
  Türkiye’nin hızla kalkınmak zorunda olması etkili olmuştur.

  Planlı dönemin başladığı 1963 yılından günümüze kadar ise nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlenmiş,hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmada bir engel olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır.Dolayısıyla 1965’te Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuş ve çıkarılan kanunla aile planlaması uygulanmıştır.

  Ekonomide yapısal değişimlerin gerçekleştirildiği 1980 yılı sonrası,nüfus artış hızının istenilen seviyede tutularak,nüfusumuzun nicelik ve niteliklerini iyileştirme politikaları izlenmeye başlamıştır. 2. Özberk
  Yeni Üye

  nüfus politikaları bir ülkenin gelişmişlik seviyesini arttırmaya çalışmaktadır. nüfus politikaları ülkeleri gelişmiş medeniyetler seviyeine çıkarmaya çalışmaktadır. bu nüfus politikalarının sonuçları insanların daha rahat ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır.
+ Yorum Gönder


türkiyenin nüfus politikaları,  türkiyede uygulanan nüfus politikaları