+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Esnaf ve tüccarın zekatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Esnaf ve tüccarın zekatı
  Esnaf ve tüccarın zekatı hakkında sorular

  Sual: Bizim tezgahımız, ham maddemiz ve işlenmiş eşyamız var. Demirbaş eşyalar var. Bunların hepsinin zekatı verilir mi?
  CEVAP
  Tezgah, ticaret için olmadığı, yani satılık olmadığı, eşya imal edildiği için zekatı verilmez. İsterse değeri milyarları bulsun. Ne kadar kıymetli olursa olsun, demirbaş eşyanın da zekatı verilmez. Sanat sahiplerinin, imalatçıların ham maddelerinin veya işlenmiş eşyalarının zekatı verilir.

  Koltuk satan bir tüccar, mevcut koltuklarının zekatını verir. Sattığı koltuklarından iki takımını kullanmak üzere evine alsa, zekatını vermez.

  Zeytinyağı satan bir tüccar, senede iki teneke zeytinyağı yese, bu iki teneke yağın zekatını vermez. Ticaret için olan diğer bütün gıdalardan bir senelik ev ihtiyacı için ayrılmış olanların da zekatı verilmez. Yani nisaba dahil edilmez.

  Sual: Her eczanede sık sık mal değişir. Bu malların zekatı nasıl hesaplanır?
  CEVAP
  Malın değişmesinin önemi yok. Bakkal, manav öyle değil mi? Mal önemli. Kaç liralık mal varsa onun zekatı verilir  esnaf-ve-t-ccar-n-zekat-.jpg

  Sual 1: Kuyumcu, dükkanındaki 14, 18, 22 ayar altınlardan hangisine göre zekat verecektir?
  CEVAP
  Yüksek ayardan vermek evladır.

  Sual 2: Altınlara işçilik de hesaba katılacak mı?
  CEVAP
  Hurda ve işlenmiş altınlar tartılır, bunun kırkta biri zekat olarak verilir. Zekat altın olarak verildiği için işlenmiş olması veya olmaması fark etmez.

  Sual 3: Altın, alış fiyatından mı, satış fiyatından mı hesap edilecektir?
  CEVAP
  Eldeki altının kırkta biri zekat olarak verildiği için, alış veya satış fiyatını hesaba katmak gerekmez.

  Sual: Zekat için bir malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım deniyor. Ben manavım. Kimi bir gün, kimi de bir hafta kalmıyor. Bu malların zekatını vermeyecek miyim?
  CEVAP
  Malın değil, zenginliğinizin üzerinden bir yıl geçince, elinizdeki malların zekatını vermeniz farz olur. Mesela 3 Recebde, nisap miktarı malınız olsa, elinizdeki mallar değişip öteki Recebin üçünde yine elinizde nisap miktarında mal varsa, bu malların zekatını vermek farz olur. İsterse bu mallar elinize yeni girmiş olsun, fark etmez.

  Sual: İpekböceği, balık ve tavuk yetiştiren, zekatını nasıl verir?
  CEVAP
  Kıymetini nisaba dahil eder.

  Sual: Ortağın biri, zekat vermezse, diğerlerine de günah olur mu?
  CEVAP
  Günah olmaz. Herkes kendi hissesinden mesuldür. Fakat zekat vermeyen kimse ile ortak olmak doğru değildir. Allah’ın emrini yapmayan ve fakirin hakkı olan zekatı vermeyen kimse, başka günah da işleyebilir. Ortağına hıyânet de edebilir. Allah korkusu olmayan ne yapmaz ki?

  Sual: Gölde yetiştirilen balıkların zekatı olur mu?
  CEVAP
  Satınca, bu para diğer zekata tâbi mallarla beraber nisaba ulaşırsa zekatı verilir.

  Sual: Eti ve yumurtası için tavuk ticareti yapan zekatı nasıl verir?
  CEVAP
  Sene sonundaki malı, nisabı bulursa zekatı verilir.

  Sual: Birkaç ineğim var. Çok süt satıyorum. Zekatı nasıl verilir?
  CEVAP
  Sene sonunda parası nisaba dahil edilir.

  Sual: Cıvata gibi binlerce malı, zekatta tek tek mi saymak lazımdır?
  CEVAP
  Satın alınırken nasıl hesap edilmişse, öyle yapılır.

  Sual: Halı ticareti yapan zekat olarak başka mal verebilir mi?
  CEVAP
  Veremez.

  Sual: Halı imal eden, mayi sabunun, ipliğin de zekatını verir mi?
  CEVAP
  Tüccar, sanatkâr, mevcut malın fiyatını, mal oluş fiyatından hesaplar. Sabun, iplik dahildir.

  Sual: Gömlek diken terzi, zekatı gömlek olarak verebilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Zekatta, basmaların birkaçını ölçüp top halinde tayin caiz mi?
  CEVAP
  Zannı galip ile caiz.

  Sual: Hayvan zekatı verilirken, borçlar düşülür mü?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Bir tüccar, verdiği vergiyi veya çaldırdığı malı yahut alamadığı malını zekat olarak sayabilir mi?
  CEVAP
  Sayamaz.

  Sual: Vergi zekat yerine geçer mi?
  CEVAP
  Geçmez.

  Sual: Miktarı ve ödeme tarihleri belli olan vergi borçları da, zekat bakımından diğer borçlar gibi mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Alacak senetlerini zekat olarak vermek caiz mi?
  CEVAP
  Alacak deyndir. Nisaba katılırsa da, ayn zekatı deynden verilmez.
  [Ayn = Kendinde bulunan mal (veya hazır, mevcut olan mal)
  Deyn =Kendinde bulunmayan mal (veya hazır olmayan mal)]

  Sual: Elden ele dolaşan hisse senedi, nisaba dahil edilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Zekatı hesaplarken, hisse senetlerimin değerini nasıl hesap edeceğim?
  CEVAP
  O günkü piyasa değeri ne ise ondan hesap edilir.

  Sual: Kamyon çekmek için önceden yatırılan paramın zekatı var mı?
  CEVAP
  Yatırılan, alıcının mülkünden çıkar. Artık satıcınındır.

  Sual: Altı tane sütünü sattığım ineğim var. Bunların zekatı nasıl verilir?
  CEVAP
  30 tane olmadıkça ineklerin zekatları verilmez. Gelirlerinden elinizde ne kalmışsa ve öteki paralarınızla nisabı buluyorsa o zaman gelirlerinin zekatları verilir.

  Sual: Zekat, ticareti yapılan maldan veya değeri altın olarak mı verilir?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Zekat, kârdan mı verilir?
  CEVAP
  Zekat kârdan değil, ticaret malının veya paranın tamamından verilir.

  Sual: Ticaret için inşaatım var. Sermayeyi inşaata yatırsam, yıl sonunda elde para kalmazsa, inşaatın zekatı verilir mi?
  CEVAP
  İnşaata yatırılan paranın zekatı hemen verilmez. Bir yıl sonra mevcut malın piyasaya göre değerinin zekatı hesap edilir. Malı satınca eline geçen paradan zekat verilir.

  Sual: Müteahhidim. Yapacağım evi, peşin üç yüz milyona sattım. O evi, iki yüze yapabilirim. Üç yüzden, iki yüzü çıkarınca, kalan 100 milyonun mu zekatı verilir?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Temele harcanan zekat hesabına katılır mı?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Arsa karşılığı inşaatım yarım halde. Zekatı nasıl verilir?
  CEVAP
  Mevcudun zekatı verilir. Satılacak olan yarım inşaat ticaret malıdır. Arsa karşılığı verilecek daireler borç olarak kabul edilir. Zekatı verilmez. Satılık dairelerin zekatı verilir.

  Sual: İnşaat halindeki satılık binaların zekatı nasıl verilir?
  CEVAP
  Satın alınan bütün malzemenin parası, ticaret malı gibi nisaba katılır. (Binanın yapılan kısmının tahmini fiyatı değil) Veya binaların satıldıktan sonra geçmiş senelerinkini de beraber verir. (Yani inşaata başladığı ve devam ettiği senelerin. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bir dükkandaki malların zekatını verirken alış fiyatını mı, yoksa satış fiyatını mı esas almak gerekir? Zekat malın tümünden mi yoksa sadece kazancından mı zekat verilmeli?

  Dükkandaki malların zekatı hesaplanırken, malın maliyet değerinden zekatını hesap edilmelidir. Ayrıca kazancından değil, servetin tümünden zekat verilir.

  Tüccar sene sonunda sahip olduğu mallarının değerini hesaplar, buna mevcut parasını ve alacaklarını ilave eder. Bulduğu toplam değerin 1/40’ini (% 2.5) zekat olarak verir. [1]

+ Yorum Gönder