+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Veda tavafı, Veda tavafı nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Veda tavafı, Veda tavafı nasıl yapılır

  Veda tavafı, Veda tavafı nasıl yapılır hakkında
  Vedâ tavafı Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayılmayan, uzak bölgelerden gelmiş hacıların Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavaftır. Buna sader tavafı da denir. Sader ayrılma demektir.

  Vâcip Olmasının Şartları
  1. Haccetmiş olmak.
  2. Hacceden kişinin Âfâký olması.
  3. Kadınlar, Mekke’den ayrıldıkları esnada aybaşı veya loğusalık halinde olmamak.
  Sadece umre yapanlar ile, Mekke’de, Harem bölgesinde ve mîkat sınırları içinde ikamet eden hacıların, Mekke’den ayrılırken vedâ tavafı yapmaları gerekmediği gibi, henüz vedâ tavafını yapmadan aybaşı veya loğusa olan ve temizlenmeden Mekke’den ayrılan kadınlardan da vedâ tavafı düşer. Fakat Mekke’den ayrılmadan temizlendikleri takdirde, yola çıkmak için hazırlanmış bile olsalar, vedâ tavafını yapmaları gerekir.
  veda-tavaf-.jpg
  Vakti ve Sıhhat Şartı
  Vedâ tavafı ziyaret tavafından sonra yapılır. Mekke’den ayrılıp mîkat dışına çıkılmadıkça vakti sona ermiş olmaz. Vedâ tavafını yapmadan Mekke’den ayrılan kişi henüz mîkat sınırları dışına çıkmamışsa, ihramsız olarak Mekke’ye dönüp vedâ tavafını yapması vâciptir. Mîkat dışına çıkılmışsa dönmek vâcip değildir ve artık ceza gerekir. Fakat dönülüp eda edilirse yani yeni bir umre yapmak üzere ihrama girip umreden sonra vedâ tavafı yapılırsa ceza düşer. Ziyaret tavafından önce vedâ tavafı yapılmaz. Şayet yapılırsa, bu tavaf ziyaret tavafı sayılır. Çünkü Arafat vakfesinden sonra yapılan ilk tavaf hangi niyetle yapılırsa yapılsın ziyaret tavafı olur. Ziyaret tavafından sonra yapılan her tavaf da vedâ tavafı sayılır. Hanefî mezhebinde vedâ tavafının Mekke’den ayrılırken yapılması daha faziletli ise de önceden yapmak da câizdir. Bu takdirde Mekke’den ayrılırken tekrar yapmak gerekmez. Vedâ tavafını yaptıktan sonra Harem-i şerif’e gidip namaz kılmakta veya tavaf yapmakta bir sakınca yoktur. Bu durumda en son yapılan tavaf, vedâ tavafı olur.

  Şâfiî ve Hanbelîler’e göre, vedâ tavafı Mekke’den ayrılırken yapılır. Aksi halde iadesi gerekir. Mâlikîler’e göre ise vedâ tavafı vâcip değil sünnettir.

  Hac,
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Veda tavafı kendilerine farz olan kişilerin Mekke'de yaşayan ve Mekke civarından olmayan kimselerden olması gerekir. Mekke'den ayrılmadan önce yapmaları gereken tavaftır.
+ Yorum Gönder


veda tavafı nasıl yapılır,  veda tavafı nas