+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Hac nedir niçin yapılır kimlere farzdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hac nedir niçin yapılır kimlere farzdır
  Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

  Hac demektir?

  Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde(Kameri aylardan Zilhicce ayında) kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafatda ayakta durmak ve Kâbe’yi tavaf etmektir Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir
  Hac niçin yapılır?

  Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır
  Aynı zamanda Allah’ın buyruklarını yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, verdiği nimetlerden dolayı da şükretmiş oluruz Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet edilmeye lâyık tek varlıktır
  İslâm’ın beş temel şartından biri olan hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir Maddi durumu iyi olanların ömürlerinde bir defa hac ibadetini yapmaları farzdır Yüce Allah Kur’an’da: “Yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (Kâbe)ni hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir Hakkı’dır”(Ali İmran suresi ayet 97) buyurmuştur Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş esasından biri olarak saymış, yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir
  Hac Kimlere Farzdır?

  Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

  1Hür, ergin ve akıllı olmak
  2Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak
  3Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak
  4Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak
  5Sağlıklı olmak
  6Yol güvenliği bulunmak
  Umre ne demektir?

  Eğer Kâbe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir
  Umre yapmak sünnettir Umre için belirli bir zaman yoktur Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır
  Umrenin Yapılışı

  Umre yapmak isteyen kimse “Mikat” sınırları dışında gerekli temizliği yaptıktan sonra umreye niyet edip, telbiye getirerek İhram’a girer Mekke’ye varınca usulüne uygun Kâbe’nin etrafında umre tavafını yapar Tavaf bitince iki rekat “Tavaf namazı” kılar Daha sonra Safa ile Merve arasında umrenin say’ını yapar Say’ı bitirince tıraş olur ve ihramdan çıkar Böylece umre tamamlanmış olur

  Haccın maddi ve manevi birçok faydaları vardır Bunlardan bazıları şunlardır 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hac görevi bulüğ çağına ulaşmış,fakir olmayan yani maddi durumu olan,akıllı olan,müslüman olan kimselere hac ibadeti farz kılınmış kılınmıştır.hac ibadeti yılın belirli günlerinde yapılan hem mal hemde beden ile yapılan bir ibadettir.Hac ibadeti ziyaret etmek vb. sözlük anlamlarına gelir.
+ Yorum Gönder