+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekatı Nakid Değilde Mal Olarak Vermek Câizmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Zekatı Nakid Değilde Mal Olarak Vermek Câizmi
  Zekatı Nakid Değilde Mal Olarak Vermek Câiz mi kısaca bilgi


  Zekatı Nakid.jpg

  Zekatın ticarî malın satın alındığı nakid cinsinden çıkarılması gerekir. Ticârî malın zekat olarak dağıtılması Şâfiî fıkhına göre câiz değildir.

  Hanefî mezhebine göre ise, zekatı mal olarak çıkarmak câizdir. Bu görüşe taklîd etmekte beis yoktur. (El-Fıkhul-İslâmî c.2 s. 795) 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Zekatın nakid olarak verilmesi daha uygun görülmektedir. Zekat şafii mezhebine göre eşya olarak verilmez nakit olarak verilmelidir. Hanefi mezhebine göre ise zekat eldeki maldan çıkarılabilir.
+ Yorum Gönder