+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Oruç Tutulması Yasak Olan Günler Hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Oruç Tutulması Yasak Olan Günler Hangileridir
  Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye  Oruç Tutmanın Haram Olduğu Günler

  Oruç Tutmanın Haram Olduğu Günler.jpg
  Oruç tutmanın haram olduğu günler şunlardır:
  1. Ramazan ve Kurban bayramlarının günlerinde oruç tutmak ha-ramdır.
  Ebu Hüreyre şöyle rivayet etmektedir: 'Hz. Peygamber, iki gün oruç tutmaktan nehyetti: Kurban bayramı günü ile Ramazan bayramı günü'.
  2. Teşrik günlerinde oruç tutmak haramdır.
  Teşrik günleri Kurban bayramını takip eden üç gündür. Bu günlerde oruç tutmanın haram olduğunun delili, Ka'b b. Mâlik'in rivayet ettiği şu hadîstir: Hz. Peygamber, teşrik günlerinde benimle Evs b. Hadesan'ı gön-dererek şöyle ilan etmemizi emretti:
  Şu muhakkak ki cennete mü'min olandan başkası giremez. Mina'da geçirilen teşrik günleri, yemek ve içmek günleridir.
  Amr b. As şöyle rivayet etmektedir: "Hz. Peygamber, teşrik gün-lerinde yememizi emreder, bu günlerde oruç tutmamızı nehyederdi".
  3.Şekk gününde oruç tutmak.
  Bu gün Şaban ayının otuzuncu günüdür. Ancak bu gün hakkında Şaban ayının son günü mü, yoksa Ramazan'm ilk günü mü diye şüphe edildiğinde ve hilâl görülmediğinde bu günde oruç tutmak haram olur. Bu durumda o günü Şaban ayından kabul etmek gerekir. Bu günde oruç tutmanın haram olduğunun delili, Sıla (b. Münzer)den rivayet edilen şu rivayettir: Şek edilen günde Ammar'ın yanında bulunuyorduk. (Pişmiş) bir koyun getirildi. Cemaatten bazısı sofradan uzaklaştılar. Ammar şöyle dedi: 'Kim bu günü oruçlu geçirirse Ebu'l-Kasım'a âsi olmuş olur'.
  4. Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmak.
  Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmanın haram olduğunun delili, Hz. Peygamber'in şu sözüdür:
  Şaban'ın yarısı olunca (nafile) oruç tutmayın.
  Şaban ayının ikinci yansı olduğunda Ramazan gelinceye kadar oruç
  yoktur.
  Ancak oruçlu kişi özellikle değil de âdeti gereği bu günlerde oruç tutarsa; yani bu günler onun âdetine tevakuf ederse, şek gününde de, Şaban'ın ikinci yarısında da oruç tutmak haram olmaz. Meselâ bir kimse bütün sene oruç tutuyorsa, bu günlerde de tutmasında herhangibir mah-zur yoktur.
  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Bir gün veya iki gün önceden oruç tutmak suretiyle sakın Rama-zan'ın önüne geçmeyin. Bir kimsenin âdet edindiği bir orucu tutması müstesnadır. Böyle kişi âdet edindiği o orucunu varsın tutsun.[

+ Yorum Gönder