+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekat ile ilgili kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekat ile ilgili kısa bilgiler
  zekat ile ilgili kısa bilgiler nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye


  Zekat hakkında kısaca bilgi

  1.Zekât nisabı, 20 miskal, yani 96 gr altın veya bu değerde para veya ticaret eşyasıdır.

  2.Zekât nisabına malik olan kimseye zengin denir.
  Zekat hakkında kısaca bilgi.png
  3.Zekâta tabi malların veya paranın, sene içindeki azalıp çoğalmasına itibar edilmez. Nisaba malik olduktan bir hicrî sene sonra elde kalan mal, nisabı buluyorsa, kırkta biri zekât olarak fakirlere verilir. Nisaptan aşağı ise verilmez.

  4.Zekât, kârdan değil, ticaret malının veya paranın tamamından verilir.

  5.Senetli ve senetsiz alacaklar nisap hesabına dahil edilir. Alacaklar tahsil edildikten sonra zekâtları verilir; almadan da verilebilir.

  6.Borçlar, mevcut paradan veya maldan çıkarılır. Geri kalanın zekâtı verilir.

  7.Zekât; câmi, hayır kurumları, dernek… gibi yerlere verilmez. Zekât, fakir Müslümana veya vekiline verilir.

  8.Zekât, ticareti yapılan maldan verilir. Onun yerine başka maldan verilmez. Meselâ halıcı, gıda maddesi veremez. Bakkal da halı veremez.

  9.Zekâtı, ticareti yapılan maldan vermek câiz olduğu gibi, değerini altın olarak da vermek câizdir.

  10.Ticaret için olmayan evler, arsalar, vasıtalar, demirbaş eşyalar zekât nisabına dahil edilmez

+ Yorum Gönder