+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Fabrika ve sanayi kuruluşlarının zekatı nasıl hesaplanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Fabrika ve sanayi kuruluşlarının zekatı nasıl hesaplanır

  Fabrika ve sanayi kuruluşlarının zekâtı nasıl hesaplanır hakkında bilgi


  Sanayi kuruluşlarının sermayesini ikiye ayırmak gerekir:
  fabrika-ve-sanayi-kurulu-lar-n-n-zek-t-.jpg
  a) Sabit sermaye; kapalı alan, makineler, servis aracı, lojman vb. tesis ve ekipmanlar mesleği ifaya yarayan bölüm olup zekâttan muaftır.

  b) Döner sermaye; kuruluşun nakit para kaynakları, alacak ve borçları, hammadde ve üretilmiş malları döner sermayeyi oluşturur. Burada elde bulunan para kaynakları, hammadde ve üretilmiş malların nakit değerleri hesaplanır, borçlar düşülür, kesin alacaklar eklendikten sonra zekât matrahı ortaya çıkar. Bu değerler toplamı %2,5 tan yıllık zekâta tâbidir.
  Meselâ; bütün mal varlığı 100 kg. külçe altın değerinde olan bir sanayi kuruluşunda sabit sermaye kısmı %50 olsa, geri kalan 50 kg. altın değerinin zekâti, 1 kg. 250 gr. altın değeri kadar olur.
  Şirketlerde zekât her ortağın, şirket dışı mal varlığını da dikkate alarak kendisi tarafından verilmesi esastır. Ancak şirket ana sözleşmesiyle veya sonradan alınacak bir kararla, şirket yönetimine zekâtı hesaplayıp ehline verme yetkisi tanınmışsa yönetim kurulunun zekât niyetiyle yapacağı yardımlarla ortakların zekâtı verilmiş olur. Bu durumda, zekât yükümlüsü olan her ortak, şirketle ilgili olan zekâtı vermede, yöneticiye vekâlet vermiş sayılır.

  Bir şirketin sabit ve döner sermaye oranları belli olunca, bu rakamın hisse senedi sayısına bölünmesiyle, hissenin o yıl zekât matrahı ortaya çıkmış olur. Meselâ; 100 kg. külçe altın değerinde mal varlığı olan bir şirkette, %50'si sabit sermaye olsa, hisse senedi reel değerinin yalnız %50'si, %2,5 üzerinden zekâta tâbi olacaktır. Böyle bir şirkette bir ortağın elindeki toplam hisse senetleri %10 olsa, bu senetlerin arkasındaki mal variığı 10 kg. altın kadar olup, bunun yarısı sabit sermaye karşıkğıdır. Kısaca burada yalnız, 5 kg. altın değeri zekâta tâbi olur ki, bu da 125 gr. altın değeri olur
  .
  Sabit sermaye kimi sanayi kuruluşlarında %90'a çıkarken, süper marketlerde %10 hatta %5'lere kadar düşebilir. Böyle bir ortaklığa ait hisse senedinde sabit sermayeyi düşme oranı da düşük olacaktir. Günümüzde hisse senedi değerlerinde bu anlamda bir çalışma yapılması ve zekât yükümlüsünün bu konuda bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır.
 2. AJLAN
  Bayan Üye

  Fabrika veya sanayi kuruluşlarının sahipleri zekat verecekleri zaman bunu bir hocaya danışabilirler. Kendileri zekatın nasıl hesaplanacağını biliyorlarsa hesaplayıp, zekatı verirler.
+ Yorum Gönder


fabrikanın zekatı