+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Kurbanın kesme zamanı ve kurbanla yükümlü olmak için gerekli şartlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kurbanın kesme zamanı ve kurbanla yükümlü olmak için gerekli şartlar nelerdir


  Kurbanın kesme zamanı ve kurbanla yükümlü olmak için gerekli şartlar nelerdir hakkında bilgi


  Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için dört şartın bulunması gerekir:

  1) Belirli mâlî güce sahip olmak,
  2) Müslüman olmak,
  3) Akıllı ve ergen olmak,
  4) Mukim olmak, yani yolcu bulunmamak.

  Hanefîler'e göre, yolcuya kurban kesmek vacip değildir. Çünkü Hz. Ebu Bekir ve Hz Ömer yolcu olduklarında kurban kesmezlerdi. Hz. Ali'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: ccYolcu olan kimseye cuma namazı da, kurban kesmek de vacip değildir.'319 Yolcu için kurban kesmekte ve etinin değerlendirilmesinde birtakım güçlükler vardır. Bu nedenle yolcudan güçlüğü kaldırmak için, cuma gibi kurban da ona vacip olmaz.380

  Hanefîler dışındaki üç mezhebe göre kurban kesmek yolcu için de sünnettir. Yalnız Mâlikîler'e göre hac sırasında sünnet olan, hedy kurbanıdır.381

  Hanefîler'e göre, kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü, zekât ve fitır sadakasında aranan zenginlik ölçüsüyle aynı olup, kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 20 miskal (96 gr) altına veya buna denk paraya yahut ticaret malına sahip olmasıdır. Ancak kurban konusunda zenginliğin üzerinden bir yıl geçmesi gerekmediği gibi, sahip olunan malın üreyen (nâmî) türden olması da gerekmez. Bu şar darı taşımadığı halde, kurban alma gücü olan veya veresiye alsa bile bedelini ödeme gücünü kendinde gören kimse de kurban kesebilir.

  Kesilecek kurbanın geçerli olması için ayrıca niyet etmek de şarttır. Hz. Peygamber; "Ameller niyetlere göredir ve her kişi için niyet ettiği şey vardır."3*2 buyurmuştur.

  Kurban, bayramın ilk gününden, üçüncü gün, güneş batıncaya kadar kesilebilir. İlk günde kesmek daha faziletlidir. Kurbanlar şehir ve kasabalarla, bayram namazı kıknan yerlerde bayram namazından sonra, bayram namazı kılınmayan köylerde ve göçebelikte ise bayram günü tan yerinin ağarmasından sonra kesilmeye başlanır.

  Berâ ibn Azib'den (radıyalkhu anh), Nebî'nin (salkliahu aleyhi ve sellem) ŞÖyle
  buyurduğu naUedilmiştir: "Bizim bu bayram günümüzde ilk yapacağımız iş namaz kılmak, sonra dönüp kurbanımızı kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur. Her kim bundan önce kurbanım keserse, bu kurban ailesine takdim ettiği etten başka bir şey olmaz."383 Buna göre Arefe günü veya bayram gecesi kurban kesilmez. Akika veya adak kurbanı gibi kurbanlar da yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için Arefe günü kesilmemelidir.

  İmam Şafiî'ye göre kurban kesme süresi dört gün olup, teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder. Dayandığı delil şu hadis-i şeriftir: "Arafat dağı bütünüyle vakfe yeridir ve bütün teşrik tekbirleri de kurban kesme zamanıdır."364

  Kendi beldesinde veya uzakta bulunan birisine "vekâlet" verilerek de kestirilebilir. Kurban parasını, kurban kestirmeksizin bir hayır yerine vermek, sadaka sevabı kazandırırsa da kurban yerine geçmez. Kurban yalnız koyun, keçi, sığır, manda ve deve gibi evcil hayvanlardan kesilebilir. Bunun dışında tavuk, horoz, hindi, deve kuşu gibi bir hayvanlardan kurban kesilmesi caiz olmaz. Bunlar belki nafile sadaka ve takdime olarak yoksula verilebilir, eşe dosta ikram edilir, fakat kurban yerini tutmaz.
  Koyun ve keçinin bir, sığır türünün iki yaşını doldurması gerekir. Altı ayını dolduran, fakat bir yaşında gibi iri olan kuzu da kurban kesilebilir. Koyun ile keçi bir kişi, sığır, manda ve deve türü ise yedi ldşiye kadar kişiler için kesilebilir. Bu takdirde hayvanın etinin tartılarak adaletli biçimde bölünmesi gerekir.
  İmam Şafiî'ye göre, birlikte oturan ve ailece ortaya harcayan bir ailede tek kurban hepsi için yeterli olur. Dayandığı delil şu hadistir: "Ey insanlar! Her aile halkına her yıl için bir kurban gerekir."595 Diğer yandan, Hz. Peygamberin, ik tane koç kurban ederek, bunlardan birisini İslâm toplumu adına, diğerini ise kendisi ve aile bireyleri adına kestiği nakledilmiştir.386
  Bera ibn Âzib'den (radıyaiiatm anh) rivayet edilen bir hadiste, kurban olmaya engel olabilecek dört özür sayılmıştır: "Açıkça belli olan körlük, açıkça belli olan hastalık, belli olan topallık, iliği kurumuş derecede zayıflık."357
  Fakihler bu dört kusura kıyas yaparak başka birtakım kusurlar daha eklemişlerdir ki, bunlar bu ayarda veya daha kötü kusurlardır. İki gözü veya bir gözü kör olmak, dişlerinin çoğu düşmüş veya kulakları kesilmiş olmak, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olmak, kulağının veya kuyruğunun yarısından çoğu veya memelerinin başları kopmuş bulunmak, doğuştan kulakları veya kuyruğu bulunmamak veya ayağı kesilmiş olmak bunlar arasındadır.


  379 Zeylâî bu iki rivayetin de garip olduğunu söylemiştir, bk. Nasbu'r-Râye, IV, 211.
  380 İbnü'l-Hümâm, age, VIII, 71; Zeylâi, Tebyînü'l-Hakâik, VI, 3; İbn Âbidîn, age, V, 222.
  381 İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid, I, 415; Şirbinî, age, IV, 283; Bühutî, Keşşaf, III, 17
  382 Buhârî, bed'ül-vahy, 1; Müslim, imâre, 155.
  383 Buhârî, îdeyn, 8, 10; Müslim, edâhl, 7.
  384 Beyhakî rivayet etmiş ve İbn Hibban sahih olduğunu söylemiştir.
  385 Tirmizî, edâhî, 17; Nesâî, fer', 1; Ahmed ibn Hanbel, age, IV, 215, V, 76.
  386 Zeylâî, Nasbu'r-Râye, IV, 215.
  387 Ebû Dâvûd, edâhî, 6; Nesâî, dahâyâ, 6; İbn Mâce, edâhî, 8; Dârimi, edahî, 3.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Kurban kesmek için İslam dini belli şartlar kılınmış ve şartları uyarak yerine getirilmeli olan bir ibadettir.Kurban kesmek için bu şartlara uyulmalı1.belirli bir maddi güce sahip olan.2.İslam dini kabul olan insanlar yani müslüman olmak.3.akıllı ve ergenkik çağına ulaşmış olan.4.Yolcu olmamak bir yere bağlı olmak.
+ Yorum Gönder