+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Kurbanın eti ve derisi hakkında ne gibi hükümler vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kurbanın eti ve derisi hakkında ne gibi hükümler vardır


  Kurbanın eti ve derisi hakkında ne gibi hükümler vardır hakkında uzunca bilgi


  Adak kabilinden olmayan kurbanın etinden sahibi zengin olsun veya olmasın kendisi yiyebileceği gibi yoksul olmayan kimselere de yedirebilir ve dağıtabilir.

  Kur'ân'da şöyle buyurulur: "Onlardan yiyin ve eli dar olan yoksula da yedirin." (Hac, 22/28), "Kurbanın etinden yiyin ve ondan ihtiyacını gizleyene de, gizlemeyene de yedirin." (Hac, 22/36)
  İbn Abbas, Hz. Peygamber'in kurbanıyla ilgili olarak şunu nak-letmiştir: "O, üçte birini aile halkına yedirir, üçte birini yoksul olan komşularına yedirir, geri kalan üçte birini de tasadduk ederdi."388
  Hz. Peygamber önceleri, Medine'de yoksulların çokluğunu dikkate alarak, kurban etlerinin üç günden fazla saklanmasını yasaklamış, ancak Medinede gelir düzeyi artınca, bu yasağı kaldırmıştır.389 Hz. Ali'nin de kendi halifelik döneminde, kurban etlerinin dağıtılması ile ilgili benzer kısıtlama getirdiği nakledilir.

  Kurbanın derisi veya derinin satış bedeli hayırlı görülen kişi veya kuruma verilebilir ya da deriden seccade vb. yapılabilir.

  Kurbanın et, deri, yün, bağırsaklar, kemikler, yağ, baş, ayak ve süt gibi parçalarının satılması mekruhtur. Bu ister vacip, ister nafile kurban olsun hüküm değişmez. Eğer böyle bir şey yapılırsa, kıymetini yoksullara bağışlamak gerekir. Bundan kasap ücreti de verilmez.
  Kurbanın derisi Allah'ın rızasına uygun bir yere bağışlanır. Ya da ihtiyaç varsa seccade, minder gibi bir iş için evde de kullanılabilir.

  Kurbanın etinin, zekâtta olduğu gibi, kesimin yapıldığı bölgede dağıtılması teşvik edilmiştir. Ancak daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması durumunda, başka yerleşim birimlerine gönderilmesi veya orada kesiminin sağlanması da caizdir.

  Bir kimse kendi malından alıp sevabını bir ölüye bağışlamak üzere bayram günlerinde kurban kesebilir, kestiği bu kurbanın etinden yiyebilir, başkalarına da verebilir. Tercih edilen görüş budur. Ölü için kesilecek bir kurban da kurban bayramı günlerinde kesilir, arefe günü kesilemez.
  Hunneş'den (radıyaikhu anh) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Ali'yi iki koç keserken gördüm ve ona: "Bunlar nedir?" diye sordum. "Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve selletn) bana kendisi için kurban kesmemi vasiyet etmişti; ben onları kesiyorum." dedi."390
  Şafülere göre, izni olmaksızın başkası adına kurban kesilemez. Vasiyet etmemişse ölü adına da kurban kesilmez. Çünkü Allah Teâlâ "İnsan için yalnız çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39)391 buyurmuştur.
  Dernek ve vakıf gibi kuruluşların kurban bağışı kabul etmesi veya kesim işini üstlenmesi durumunda, etleri yoksullara dağıtması, derinin parasını da hayır işine harcaması gerekir.


  388 Ebû Musa İsbahânî, Vezaif'ten naklen.
  389 bk. Müslim, cenâiz, 106; Ebû Dâvûd, eşribe, 7; Tirmizî, edâhî, 14.
  390 Ebû Dâvûd, edâhî, 2.
  391 bk. Şirbinî, age, IV, 292.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Kurban'nın eti kesildikten sonra bir bölümünü kendisine ayırıp diğerinide Allah rızası için fakir,yoksula dağıtmak etini akraba veya ihtiyaç duyulan kimselere bir parça veya isteğe bağlı olarak dağıtılır.
+ Yorum Gönder