+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Bıyığı Kısaltıp Sakalları Uzatmak - Saç ve Sakal ile İlgili Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Bıyığı Kısaltıp Sakalları Uzatmak - Saç ve Sakal ile İlgili Hadisler

  Bıyığı Kısaltıp Sakalları Uzatmak konusunda hadisler


  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bıyıkları kesin, sakalları salıverin, mecusilere muhalefet edin’ buyurdu.”

  Müslim 260/55
  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Müşriklere muhalefet edin! Sakallarınızı bırakın, bıyıklarınızı kısaltınız’ buyurdu.

  Nafi dedi ki:
  −Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma), hac veya ömre yaptığında sakalını avuçlar avuçtan fazla olan kısmını alırdı.”
  Buhari 5926
  Zeyd bin Erkam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bıyıklarından kısaltarak almayan kimse, bizden değildir’ buyurdu.”

  Tirmizi 2761, Nesei 5062, İbni Hibban 5477, Tabarani Mucemu’l-Kebir 5033
  Hasan el-Basrî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Sahabeler sakalın kabzadan fazlasının alınmasına ruhsat veriyorlardı.”
  İbni Ebi Şeybe 6/109/5
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Diğer dinlerdeki adamlara benzemeye çalışmak onların geleneklerini yaşatmak islamda haram sayılmıştır. Bu nedenle başka din mensuplarına benzememek için bıyık bırakmak ve sakalı uzatma konusunda hadiler bulunmaktadır. Bıyıkları çok fazla uzatmamalı ve sakalı uzatarak diğer dinlerden ayrılmamız söylenmiştir.
+ Yorum Gönder


sakalı uzatmak bıyığı kısaltmak