+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Ölümle ilgili hadisi şerifler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ölümle ilgili hadisi şerifler


  Ölüm İle İlgili Güzel Hadisler


  Ravi: Hani Mevla Osman İbnu Affan
  Tanım: Hz Osman (ra), bir kabrin üzerinde durunca sakalı ıslanıncaya kadar ağlardıKendisine: "Cenneti ve cehennemi hatırladığın vakit ağlamıyorsun, fakat kabri hatırlayınca ağlıyorsun!" dediler Bunun üzerine: "Çünkü Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kabir, ahiret menzillerinin birinci menzilidir Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur, daha şediddir" Hz Osman devamla Resulullah (sav)'ın şu sözünü de nakletti: "(Ahiret aleminden gördüğüm) manzaraların hiçbiri kabir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi!" [Rezin şu ziyadeyi kaydetti: "Hani der ki: "Hz Osman (ra)'ın şu beyti inşa ettiğini işittim: "Eğer ondan necat buldunsa, büyük musibetten kurtuldun Aksi halde senin kurtulacağını hayal etmem"]

  Kaynak: Tirmizi, Zühd 5, (2309)

  Ravi: Ali
  Tanım: Şu ayet ininceye kadar kabir azabından şüphelenmeye devam etmiştik (Mealen): "Sayınızın çokluğuyla övünmek sizi oyaladıÖyle ki, kabirleri ziyaret ettiniz"

  Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Tekasür, (3352)

  Ravi: Aişe
  Tanım: Hz Aişe, anlattığına göre, bir Yahudi kadın, yanına girdi Kabir azabından bahsederek: "Seni kabir azabından Allah korusun!" dedi Aişe de Resulullah (sav)'a kabir azabından sordu Aleyhissalatu vesselam: "Evet, kabir azabı haktır Onlar kabirde azap çekerler, onların azabını hayvanlar işitir!" buyurdu Hz Aişe der ki: "Bundan sonra Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılıp da, namazında kabir azabından istiaze etmediğini hiç görmedim"

  Kaynak: Buhari, Cenaiz 89; Müslim, Mesacid 123, (584); Nesai, Cenaiz 115, (4, 104, 105)

  Ravi: İbnu Abbas
  Tanım: Resulullah (sav) (bir gün) iki kabre uğradı ve: "(Bunlarda yatanlar) azab çekiyorlar Azabları da büyük bir günahtan değil" buyurdular Sonra sözlerine şöyle devam ettiler: "Evet! Biri, nemimede (laf getirip ***ürmede) bulunurda Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı" Aleyhissalatu vesselam sonra yaş bir hurma dalı istedi, ikiye böldü Birini birinin üzerine dikti, birini de öbürünün üzerine dikti Sonra da: "Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler" buyurdular

  Kaynak: Buhari, Vudu 65, 56, Cenaiz 82, 89, Edeb 46, 49; Müslim, Taharet 111, (292); Tirmizi, Taharet 53, (7


  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri ölünce, kendisine akşam ve sabah (cennet veya cehennemdeki) yeri arzedilir Cennet ehlinden ise, (yeri) cennet ehlinin (yeridir), ateş ehlinden ise (yeri) ateş ehlinin (yeridir) Kendisine: "Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur!" denilir"

  Kaynak: Buhari, Cenaiz 90, Bed'ül-Halk 8, Rikak 42; Müslim, Cennet 65, (2866); Muvatta, Cenaiz 47, (1, 239);

  Ravi: Zeyd İbnu Sabit
  Tanım: Resulullah (sav), bizimle birlikte, Beni Neccar'a ait bir bahçede bulunduğu sırada bindiği katır, onu aniden saptırdı, nerdeyse (sırtından yere) atacaktıKarşımızda beş veya altı kabir vardı Aleyhissalatu vesselam: "Bu kabirlerin sahiplerini bilen var mı?" buyurdular Bir adam: "Ben biliyorum!" deyince, (aleyhissalatu vesselam): "Ne zaman öldüler?" dedi Adam: "Şirk devrinde" deyince Aleyhissalatu vesselam: "Bu ümmet kabirde fitneye maruz kılınacak Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım şahsen işitmekte olduğum kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim" buyurdular ve sonra şunları söylediler: "Kabir azabından Allah'a sığının!" Oradakiler: "Kabir azabından Allah'a sığınırız!" dediler Aleyhissalatu vesselam: "Cehennem azabından da Allah'a sığının!" dedi "Cehennem azabından Allah'a sığınırız" dediler "Fitnelerin açık ve kapalı olanından Allah'a sığının!" dedi "Açık ve kapalı her çeşit fitneden Allah'a sığınırız!" dediler "Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının!" buyurdu "Deccal'ın fıtnesinden Allah'a sığınırız!" dediler

  Kaynak: Müslim, Cennet 67, (2867)

  Ravi: Ebu Eyyub el-Ensari
  Tanım: Güneş battıktan sonra, Resulullah (sav) çıkmıştı, bir ses işitti: "Bu, kabirlerinde azab çeken Yahudiler(in sesidir)!" buyurdular

  Kaynak: Buhari, Cenaiz 88; Müslim, Cennet 69, (2869); Nesai, Cenaiz 114, (4, 102)


  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) bir kabirden bir ses işitmişti: "Bu ne zaman öldü? (bileniniz var mı?)" buyurdular "Cahiliye devrinde!" dediler Bu cevaba sevindi ve: "Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim" buyurdular

  Kaynak: Müslim, Cennet 68, (2868); Nesai, Cenaiz 114, (4, 102)


  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kul kabrine konulup, yakınları da ondan ayrılınca -ki o, geri dönenlerin ayak seslerini işitir- kendisine iki melek gelir Onu oturtup: "Muhammed (sav) denen kimse hakkında ne diyordun?" diye sorarlar Mü'min kimse bu soruya: "Şehadet ederim ki O, Allah'ın kulu ve elçisidir!" diye cevap verir Ona: "Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir mekana tebdil etti" denilir (Adam bakar) her ikisini de görür Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar Eğer ölen kafir ve münafık ise (meleklerin sorusuna): "(Sorduğunuz zatı) bilmiyorum Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!" diye cevap verir Kendisine: "Anlamadın ve uymadın!" denilir Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur (Sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden ibaret olan) iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün (kulak sakileri) işitir"

  Kaynak: Buhari, Cenaiz 68, 87; Müslim, Cennet 70, (2870); Ebu Davud, Cenaiz 78, (3231); Nesai, Cenaiz 110, (


  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ölüyü, (mezarcı kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır"
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Hz. muhammedin hadislerin den ölüm hakkında çok güzel şeyler söylenmiştir. ''HİÇ ÖLMEYECEKMİŞ GİBİ DÜNYAYA SARIL YARIN ÖLECEKMİŞ GİBİ AHİRETE ÇALIŞ'' Sözü gibi.
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Her canlı bir gün ölümü tadacaktır sözü zaten ölümle ilgili pek çok şeyi anlatmaktadır. biz insanlar bu dünyaya bir sınav için geldik. sınavını başarıyla geçenler öldükten sonra cennete gideceklerdir. sınavını veremeyenler de cehenneme gideceklerdir. zaten bu durumu açıklayan pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır
+ Yorum Gönder


ölümle ilgili hadisi şerifler,  ölümle ilgili hadisler,  ölümle ilgili hadis-i şerifler