+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Rızıkla ilgili hadisi şerifler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Rızıkla ilgili hadisi şerifler


  Rızık hakkında hadisi şerifler


  Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, Allah yolundadır Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, Allah yolunda değil, şeytanın yönlendirdiği yoldadır Hadis-i Şerif ( Taberani )

  Zenginlik mal çokluğuyla değildir Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır
  (Müslim, Zekat 97)

  Miskin, kendini geçindirecek zenginliğe sahip olmayan ve buna rağmen (halk tarafından) zarureti bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan bir şey istemeyen (afif, nezih) kimsedir
  (Ebu Hureyre)

  Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek'at kılsın
  (Müslim, Cuma 67)

  Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir
  (Tirmizi, Büyu 4)

  Balığın karnında iken, Zü'n-Nun'un yaptığı dua şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine'z-zalimin, (Allahım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim Ben nefsime zulmedenlerdenim) Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur
  (Tirmizi, Da'avat 85)

  Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O'na uyku da yakışmaz Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir O'nun hicabı nurdur Eğer o perdeyi açacak olsa, vechinin sübuhatı, başarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı
  (Müslim, İman 293)

  Ani ölüm, kafir için gadab-ı ilahi'nin bir yakalamasıdır, mü'min için de bir rahmettir
  (Ebu Davud, Cenaiz 14)

  Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir
  (Ebu Davud, Buyu 9)

  Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça su kabına sokmasın Çünkü o, elinin nerede gecelediğini bilmez
  (Müslim, Tahare 87)

  Allahım! Senin helal rızıklarınla beni haramdan koru ve lütfunla senden başkasına muhtaç kılma
  (Tirmizi)

  Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Cenab-ı Allah da yaşlılığında ona hizmet edecek kimseler halk eder (yaratır)
  (Riyazü’s Salihin)

  Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur
  (Tirmizi, Zühd 24)

  Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler
  (Buhari, Fiten 19)

  Ben yanında zikredildiğim zaman bana salât okumayan kimsenin de burnu sürtülsün!
  (Tirmizi, Da'avat 110)

  Kim, görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (Kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse Kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür Kim bir sureti tasvir ederse (Kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, ama üfleyemez
  (Ebu Davud, Edeb 96)
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Alahu tealanın verdiği rızk hakkında çok güzel hadisler vardır bu hadisler şöyle buyurmaktadır allah size bu dünya da verdiği nimetlerin 100.000 lerce katını cennete girenlere verecem.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Rızık allahın yarattığı insanoğluna bu dünyada ihtiyaç duyabildiği şeyleri vermektir. eğer insan rızkını artırma istiyorsa ve bunun için helal yollara baş vuruyorsa işte o zaman en büyük yardımcıları allah olacaktır. yok eğer haram yoldan kazanmaya çalışıyorlarsa işte o zaman en büyük destekçileri şeytandır. allahın insanlara verdiği rızıkla ilgili hadisi şeriflerde mevcuttur.
+ Yorum Gönder