+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Kul hakkı ile ilgili ayetler ve hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kul hakkı ile ilgili ayetler ve hadisler
  Kul hakkı ile ilgili ayetler ve hadisler


  Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı
  ,şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da, cehenneme atılan kimsedir" buyurdular. [ Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyamet 2

  "Her bir kişi ki, Allah'ın dininin ahkâmından dolayı bir kimse cezaya uğramış, ona hadd-i şer'i terettüb etmiş, şeriatin emrettiği ceza verilecek. Bunun engellenmesi için, Allah'ın hükmünden doğan cezanın yapılması önüne şefaatini koyarsa; bu
  , işten kendisini geri çekinceye kadar Cenâb-ı Hakk'ın kızgınlığına, gazabına maruz olur. (Kızgınlığında olur, kahrı, gazabı içerisinde olur.)" [Taberânî]

  Kul hakkı ile ilgili ayetler ve hadis.jpg
  "Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir." (4/148)

  * "Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna; haksızlık
  , edenler, hangi dönüşe (hangi akibete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir." (26/227)

  * İşte böyle; her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhine 'azgınlık ve saldırıda' bulunulursa, Allah, mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. (22/60)

  "Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâllaşsın! Çünkü âhırette altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevâblarından alınır, sevâbları olmazsa, hak sâhibinin günâhları buna yüklenir." [Buhârî]

  “Mü’minin ruhu, ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır” [Ebu Hüreyre- Tirmizî, Cenâiz 74. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sadakât 12]

  "Kibri, hıyâneti ve kul borcu olmayan
  , mü'min, Cennete girer." [Nesâî]

  "Kul hakkı, mü'minin ayıbı, kusûrudur." [Ebû Nuaym]
 2. Acil

  Kul hakkı ile ilgili ayetler ve hadisler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kul hakkı ile ilgili hadisler,  kul hakkı ile ilgili ayetler,  kul hakkıyla ilgili hadisler,  kul hakkı hakkında ayetler,  kul hakkıyla ilgili ayetler,  kul hakkı ile ilgili hadis