+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Komşu Hakkı Ile Ilgili Hadis Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Komşu Hakkı Ile Ilgili Hadis








  komşu hakkı ile ilgili hadis kısaca







 2. HaKHaN
  Özel Üye







  Komşu Hakkı Ile Ilgili En güzel Hadisler


  1. “Vallahi mü’min olamaz! Vallahi mü’min olamaz! Vallahi mü’min olamaz!” Ashap: “Kim ya Rasûlellah?” dediler, Peygamberimiz de: “Komşusu kötülüklerinden emin olmayan, olamayan herkes” buyurdu. (Riyazu’s-Salihin, C. 1, S. 341)
  2. “ Ashab-ı kiram (r.anhüm) Peygamberimize (s.a.v.) dediler ki: “Falanca kadın gündüzleri hep oruçlu, geceleri ise sabaha kadar hep ibadet eder. Fakat komşularına da eziyet etmekten geri kalmaz.”
  Peygamberimiz: “O cehennemliktir” buyurdu. Sonra da: “Komşuluk hakları nedir bilir misiniz?” dedi ve şunları saydı:
  - Eğer komşun senden yardım isterse, ona yardım edeceksin.
  - Eğer destek isterse, onu destekleyeceksin (meşru yerde tabii).
  - Eğer borç para isterse (imkânın varsa) vereceksin.
  - Eğer fakir düşerse, elinden tutacaksın.
  - Eğer hastalanırsa, ziyaret edeceksin.
  - Eğer ölürse, cenazesine gideceksin.
  - Eğer ona bir hayır isabet ederse, onu tebrik edeceksin.
  - Eğer ona bir musibet isabet ederse, taziyede bulunacaksın.
  - Eğer önünde bina yapıyorsan, çok yükseltip onun rüzgarını-güneşini kesmeyeceksin. Ona eziyet vermeyeceksin.
  - Eğer evine meyve alırsan, ona da vereceksin. Eğer vermeyeceksen, göstermeyeceksin.
  - Eğer çocuğun varsa, onun çocuğunu dövmesine izin vermeyeceksin.”
  Bundan sonra da Rasûlümüz: “Öğrendiniz mi? Neymiş komşu hakları?” buyurmuşlar ve sonra da, “Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın rahmet ettiği kimseler hariç, kimse komşu haklarını hakkıyla ödeyemez (ki o ödeyenler de) çok azdır” buyurmuşlardır.
  3. “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ise, komşusuna sakın eziyet etmesin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ise, misfarine izzet ve ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ise, ya hayır söylesin yahut sussun!” (Riyazu’s-Salihin, S. 245)
  4. “Komşusunun aç yattığını bile bile bir insan tok karınla yatabiliyorsa, demek ki o kimse, bana iman etmemiştir.” (Muhtaru’l-Ehadis, Harf-i Ma)

  Hz. Ebu Zerri’l- Gıfari (r.a.) anlatıyor ve buyuruyor ki:
  Benim dostum ve habibim Muhammed (s.a.v.) bana üç şeyi vasiyet etti:

  1) “Başındaki amir, burnu kesik bir köle bile olsa, onun emrini dinle ve ona itaat et.
  2) Çorba yaptığın zaman, suyunu bol koy, çok olsun. Sonra da evinin etrafındaki komşularından kimler muhtaç ise, onlara ikram et.
  3) Namazlarını, vaktinde kıl.”
  Yine Peygamberimiz buyuruyorlar ki: “Dünyada şu üç şey mü’minin seadetindendir. Birincisi: İyi bir komşu. İkincisi: Geniş bir ev veya işyeri. Üçüncüsü: İyi bir binek/vasıta.” (Muhtaru’l-Ehadis, Harf-i Se)





+ Yorum Gönder