+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Harita çeşitlerinin bilimi ve meslekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Harita çeşitlerinin bilimi ve meslekleri
  Harita Çeşitlerinin Bilimi ve Meslekleri


  Arazi parçalarının, biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir.

  GÖREVLER


  · Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,
  · Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,
  · Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olur.

  KULLANILAN ALET

  VE MALZEMELER

  · Hassas ölçme aletleri (jalon ve sehpası, teodolit ve çeşitleri, nivo ve çeşitleri, planometre),
  · Elektronik uzaklık ölçerler ve çeşitleri,
  · Bilgisayar,
  · Fotogrametrik harita yapımına ilişkin değerlendirme aletleri,
  · Harita çizimi araç ve gereçleri,
  · Ozalit ve diğer kopya araçları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


  harita-e-itleri.jpg
  Harita teknikeri olmak isteyenlerin;
  · Normalin üzerinde genel yeteneğe,
  · Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme gücüne,
  · Dört işlemle çabuk hesaplama yapabilme gücüne,
  · El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneğine sahip,
  · Bedence sağlam ve güçlü
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


  Harita teknikerleri iş yerinin durumuna göre, topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, çevre ve petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle veya laboratuarlarla ilgilidirler. Harita teknikerleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.
  MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER
  Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Harita” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Harita” bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

  · Afyon Kocatepe Üni., Emirdağ MYO.,
  · Afyon Kocatepe Üni.., Sandıklı MYO.,
  · Akdeniz Üni. (Antalya), Teknik Bilimler MYO.,
  · Atatürk Üni. (Erzurum), Erzincan MYO.,
  · Celal Bayar Üni. (Manisa), Köprübaşı MYO.,
  · Dokuz Eylül Üni. (İzmir), İzmir MYO.,
  · Fırat Üni. (Elazığ), Sivrice MYO.,
  · Gazi Üni. (Ankara), Çorum MYO.,
  · Gaziosmanpaşa Üni.(Tokat), Tokat MYO.,
  · Hacettepe Üni. (Ankara), Ankara MYO.,
  · Harran Üni. (Şanlıurfa), Şanlıurfa MYO.,
  · Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon), Trabzon MYO.,
  · Mersin Üni., Gülnar MYO.,
  · Mersin Üni., Mut MYO.,
  · Muğla Üni., Muğla MYO.,
  · Mustafa Kemal Üni. (Hatay), İskenderun MYO.,
  · Niğde Üni., Bor MYO.,
  · Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun), Amasya MYO.,
  · Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun), Boyabat MYO.,
  · Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun), Kavak MYO.,
  · Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun), Merzifon MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Teknik Bilimler MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Bozkır MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Çumra MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Güneysınır MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Kadınhanı MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Sarayönü MYO.,
  · Selçuk Üni. (Konya), Taşkent MYO.,
  · Süleyman Demirel Üni. (Isparta), Isparta MYO.,
  · Trakya Üni. (Edirne), Edirne MYO.,
  · Yüzüncü Yıl Üni. (Van), Tatvan MYO.,
  · Zonguldak Üni., Zonguldak MYO.
  bünyesinde bulunan “Harita Kadastro” bölümleri ile ,
  · Dumlupınar Üni. (Kütahya), Tavşanlı MYO. “Harita ve Maden Ölçme”
  · Yıldız Teknik Üni. (İstanbul), Yıldız MYO. “Harita”

  bölümlerinde verilmektedir.
  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  · Matematik,
  · Resim,
  · Fizik.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  “Harita ve Kadastro”, “Harita” ve “Harita ve Maden Ölçme” ön lisans programlarına girebilmek için,
  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
  Meslek liselerinin “Harita ve Kadastro” ve “Tapu Kadastro” bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “Harita ve Kadastro”, “Harita” ve “Harita ve Maden Ölçme” ön lisans programlarını tercih ettiklerinde ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ

  VE İÇERİĞİ

  Meslek yüksek okullarında 2 yıllık eğitim verilerek bu meslek öğretilir. Eğitim süresince;
  1. yıl; Mesleki Matematik 1-2, Trigonometri, Ölçme Bilgisi 1-2, Mesleki Uygulama 1-2 ve Kültür dersleri (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi),
  2. yıl; Ölçme Bilgisi 3-4, İmar Hukuku, Fotogrametri, Kadastro ve Kamu Ölçme Bilgisi, Şehircilik, İmar Bilgisi ve Aplikasyon, Yol-Su, Mesleki Uygulama 3-4 ve bitirme projesi tezi dersleri verilir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN

  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Harita Teknikerliği” ön lisans diploması ve “Harita Teknikeri” ünvanı verilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


  Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Enerji, Orman, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ve bunlara bağlı kuruluşlarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve özel sektöre ait inşaat şirketlerinde görev alırlar. Son zamanlarda, özellikle inşaat şirketlerinin yurt dışında almış oldukları işlerde başarılı olmaları ve iş yoğunluklarını artırmaları, bu mesleğe olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu mesleği kadınlar da seçmektedir. Okullarda harita teknikerliği bölümü öğrencilerinin yaklaşık % 20'sini bayanlar oluşturmaktadır.

  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE


  Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisini alırlar. Bunun dışında başarılı olan öğrencilere; Karayolları, Devlet Su İşleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar burs vermektedirler.

  EĞİTİM SONRASI


  Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu kesiminde çalışanların ücretleri her yıl yasalarla belirlenir. Özel sektörde çalışanların elde ettikleri ücret ise, sözleşmelerle belirlenir.

  MESLEKTE İLERLEME


  “Harita” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER


  · Tapu Kadastro Teknikerliği,
  · Yapı ressamlığı,
  · Harita mühendisliği.
  · Harita Kadastro Teknikerliği

  EK BİLGİLER


  -

  YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


  · Meslek elemanları,
  · 2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
  · ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2010,
  · Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
  · Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


  · İlgili eğitim kurumları,
  · Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
  · Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
  · Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
 2. Fatma
  Administrator

  Fiziki haritalar yükseklik ve derinlik basamaklarının çeşitli renklerle gösterildiği haritalardır Harita yüzey şekillerinin belli oranlarda küçültülerek, düzlem üzerine aktarılmasıdır. Ancak bu işlem yapılırken tam olarak gerçek yansıtılamaz. Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.
+ Yorum Gönder


harita çeşitleri