+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Coğrafi haritadaki işaretlerin anlamları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Coğrafi haritadaki işaretlerin anlamları nelerdir

  Harita Özel İşaretleri  ******* Haritalarda; yer şekilleri, nehirler, göller, şehirler, deniz ve karalar olduğu gibi gösterilemez. Çeşitli işaretler kullanılır.

  ******* Haritalarda verilmek istenen bilgiler, harita üzerinde çeşitli işaretlerle gösterilmektedir. Haritanın bir köşesinde, bu işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bir tabloya yer verilmektedir. Bu tabloya, harita anahtarı (lejant) denir. Elimizdeki haritalardan gereği gibi yararlanabilmek için, bu işaretlerin ve renklerin anlamlarını bilmemiz gerekir.

  harita semboller.gif

  ******* Önümüze, bir fizikî haritayı alıp incelediğimizde, her tarafın aynı renklerde olmadığını göreceğiz. Karaların, denizlerin, yükseltilerin farklı renklerle gösterildiğine tanık olacağız. Deniz seviyesine yakın olan yerler yeşil ve yeşilin tonları ile; yükseklikler kahverengi ve kahverenginin tonlarıyla gösterilir.

  ******* Haritalarda genellikle deniz ve göller, mavinin tonlarıyla gösterilmektedir. Derinliğin az olduğu yerler açık mavi ile; daha derin yerler ise koyu mavi ile gösterilmektedir. Akarsular da koyu mavi ile gösterilir.

  ******* Yukarıdaki şekilde 0 - 200 metre arası açık yeşil, 200 - 500 metre arası koyu yeşil, 500 - 1000 metre arası sarı renkle gösterilmiştir. 1000 metreden yüksek yerler için kahverenginin tonları kullanılmıştır.


  harita işaretleri ,fiziki haritadaki renklerin anlamı ,harita işaretleri ve anlamları, fiziki haritada renklerin anlamı ,haritalarda kullanılan özel işaretler ,fiziki haritada renkler, haritada kullanılan özel işaretler, haritadaki işaretler, harita renkleri, haritada renklerin anlamı ,haritadaki işaretlerin anlamı,harita renklerinin anlamı fiziki harita renkleri, fiziki haritalarda renkler ,haritadaki renklerin anlamı
 2. Ziyaretçi

  Haritada Renkler ve Çizgilerin Anlamları


  Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçülterek kağıt üzerine çizimine harita denir.

  Haritalarda Değişik Renkler Hangi Yüzey Şekillerini Gösterir?

  Yeşil : Çukur yerleri ve denizden az yüksek yerleri gösterir. Yeşilden sarıya, turuncuya ve açık kahverengiye gidildikçe yüksekliğin arttığı anlaşılır.

  Sarı :Yaylaları ve yüksek ovaları gösterir.

  Kahverengi : Dağları gösterir.

  Koyu Kahverengi : Yüksek dağları gösterir.

  Mavi : Denizleri ve gölleri gösterir.

  Açık Mavi : Denizlerin az derin yerlerini gösterir. Mavi koyulaştıkça derinliğin arttığı anlaşılır.

  Kırmızı : Sınırları gösterir.

  Yeryüzünün bir parçasının yukardan kuşbakışı görünümünün matematik yöntemlerle küçültülerek ve üzerine özel işaretler koyarak bir düzlem üzerine çizilmiş şekline HARİTA deriz. Haritaların kolay ve anlaşılır olabilmesi için en gerekli ayrıntılara yer verilir. Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun, arazide aynı iki noktanın arasındaki ölçülen yatay mesafesine olan oranını ÖLÇEK olarak adlandırırız. Haritaların alt köşelerinde hangi ölçekte yapıldıklarını gösteren işaretler vardır(1:500000 – 1:250000 – 1:50000 – 1:25000 gibi).Bir haritada bu ölçeğin paydasında yer alan rakam ne kadar büyük olursa haritanın ölçeği o kadar küçük olur.1:50000 ölçekli bir harita üzerindeki 1 cm gerçekte 50000cm karşılık gelir(500m).Bütün ölçekli haritalarda her bir kare 1 km2 dir.

  Harita Yorumlama

  Haritaya baktığınızda bölgeyi üçboyutlu zihninizde oluşturabilmeniz en önemli noktadır. Bunu haritadaki yükselti çizgileri sayesinde yapabilirsiniz. Dağın bir yatay kesiti alınır. Çizgiler eşit yükseltileri gösterir. Yükselti çizgilerinin şekli dağın veya tepenin şeklini verir.

  Yükselti çizgilerinin şekli dağın şeklini verirken,yoğunlukları eğimi verir.Bir süre sonra haritaya baktığınızda arazinin resmini kafanızda oluşturabilirsiniz..

  Harita

  Harita bir toprak parçasının kuş bakışı görünüşünün resmidir. Etrafında görebileceğin yolların, nehirlerin, tarlaların, köylerin, kasabaların ve benzerlerinin en önemlileri harita üzerinde sembollerle gösterilir. Bu haritaların bazılarına elbette daha önce okulda derslerini çalışırken gördün. Sürücülerin kullandığı yol haritalarını da biliyorsun. Ama bu haritaların hiçbiri Doğa yürüyüşünde kullanılamaz. Doğa yürüyüşünde kullanacağın haritanın topografik bir harita olması gerekir. Topografik haritalar çeşitli ölçülerde olabilir. Doğa yürüyüşü için en iyi harita 1:24000 ölçekli olanıdır. Böyle bir haritada 1 mm 24 m.yi gösterir. Topografik haritayı Doğa yürüyüşüne gideceğin alanla ilgili resmi kuruluştan bulabilirsin.

  Haritanın Anlattıkları

  İyi bir harita sana aşağıdaki konularla ilgili bilgiler verir;

  1. Tanım: Herhangi bir harita yalnızca bölgenin adını verir. Topografik bir harita ise bu yerin yeryüzündeki konumunu da gösterir.
  2. Ayrıntılar: Arazi biçimleri haritada kolayca anlaşılabilecek işaretlerle gösterir. Bu işaretlere harita işaretleri denir.
  3. Yönler: Genellikle haritanın üst kısmı kuzey, altı güney, sol tarafı batı, sağ tarafı ise doğudur.
  4. Uzaklıklar: Haritanın alt kısmındaki ölçek sayesinde harita üzerindeki uzaklıkları hesaplayabilirsin.
  5. İsimler: Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri harita üzerinde isimleri ile gösterilir.

  Haritaların Sınıflandırılması

  Ölçeklerine göre:

  Küçük Ölçekli (1/500,000 ve daha küçük),

  Orta Ölçekli (1/500,000 ve 1/100,000 arası)

  Büyük Ölçekli (1/100,000 den daha küçük Haritalar)

  Coğrafi Haritalar: 1/ 50.000’nin üzerindeki haritalara coğrafi haritalar denir.

  Pafta: 1/5.000 ile 1/50.000’e kadar ölçekli haritalara pafta denir.

  Kroki: 1/5.000’den küçük, ufak ölçekli çizimlere denir.

  Kroki Çıkarma:

  Arazi ve yol krokileri; harita bilgilerinden istifade edilerek, kağıtta belirtilen başlangıç ve bitiş yeri belli

  olan, başlangıç yerine göre belli yerlere kadar mesafe tahmin edilerek, ölçeği belirlenen kağıt üzerinde nesnelerin

  işaretleri konarak düzenlenen vesikalardır.

  Kroki yapılırken:

  1. Kuzeyi kağıda okla işaretleyin.

  2. Ölçek belirlenir.

  3. 3 nirengi noktası alınarak yerler işaretlenir.

  4. Diğer nesneler harita işaretleri kullanılarak kroki dillendirilir.

  Tiplerine göre:

  Planı metrik Haritalar: Ankara Şehir planı gibi

  Topografik Haritalar: Yükseltileri gösteren Türkiye Fiziksel Haritası gibi,

  Kabartma Haritalar: Plastik malzeme üzerine kabartma olarak basılırlar.

  Fotoğraf Harita: Havadan yapılan çekime grid çizgileri konarak yapılır.

  Sayısal Haritalar: Bilgisayara verilen girdiler sonucunda elde edilen haritalardır.

  Harita Kenar Bilgileri ve Sembolleri

  Haritaların kenarlarında standartlaştırılmış bazı bilgiler ve semboller bulunur. Bu bilgiler haritanın ölçeği, haritadaki demiryolu, köprü, bataklık gibi sembollerin anlamları, renklerin açıklamaları gibi bilgilerdir.
  Ölçek;
  1/100,000 ölçekli haritada; 1 cm. lik ölçülen yer gerçekte 100,000 cm veya 1000 metre veya 1 kilometredir.
  1/25,000 ölçekli haritada; 1cm.lik ölçülen yer gerçekte 25,000 cm veya 250 metre dir.
  1500 m.lik yürüyüş mesafesi 1/50,000 lik haritada 1500/50,000 = 3 cm olarak gösterilir.
  Renkler;
  Siyah: İnsan tarafından yapılan şeyleri gösterir. Demiryolu, köprü, baca, isimler
  Mavi: Suyun göstergesidir. Derinliğe göre koyulaşır. Deniz, göl, nehir, çay
  Yeşil: Orman , otlak ve verimli toprakları gösterir. Koyu renk yoğunluğu gösterir.
  Kahverengi: Yükseltileri gösterir. Koyulaştıkça yükseklik artıyor demektir.
  Coğrafi koordinatlar;
  Coğrafi koordinatlar Enlem ve Boylam olarak haritalarda kenar bilgisi olarak verilir. Ayrıca GPS yardımıyla da koordinatlarımızı çok hassas bulabiliriz.

  Örnek: Enlem 38 45′ 30” (Kuzey) Boylam 35 37′ 45” (Doğu)

  Temel Kuzey istikametleri;

  Coğrafi kuzey: Hakiki Kuzey yani kuzey kutbu istikameti olup haritalardaki meridyenlerin gösterdiği istikamettedir. Sabittir , değişmez.

  Manyetik kuzey: Pusula ibresinin gösterdiği kuzey olup zamana bağlı olarak değişkendir.

  Grid kuzeyi: O bölgedeki meridyene çizilen teğetin gösterdiği istikametedir. Sabittir.

  Doğal sapma açısı: Manyetik kuzeyle coğrafi kuzey arasındaki açıdır. Manyetik kuzey zamana bağlı değişken olduğundan Coğrafi kuzeyin doğusunda veya batısında olabilir. Harita kenar bilgilerinde yıllık değişim miktarı belirtilir. Yıllık değişim eksi ise manyetik kuzey hakiki kuzeye yaklaşır. Yıllık değişim artı ise manyetik kuzey hakiki kuzeyden uzaklaşır. Örnek 1990 yılında Sapma açısı 3 derece 14 dakika dır. Yıllık sapma eksi 0.9 dakikadır. 1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1 dakikalık daha sapma olur. 1999 Sapma açısı 3 derece 6 dakika dır. (3 derece 14 dakika – 8 dakika). Her geçen yıl manyetik kuzey hakiki kuzeye yaklaşmaktadır.

 3. Ziyaretçi
  Bu site olmasaydı ödevimi bitiremezdim çok teşekkür ederim
+ Yorum Gönder


harita sembolleri ve anlamları,  harita işaretleri ve anlamları,  harita işaretleri,  kroki sembolleri,  harita işaretleri nelerdir,  harita üzerindeki işaretler ve anlamları