+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Haritalar İnka mayalar ve aztekler haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Haritalar İnka mayalar ve aztekler haritası
  İnka Mayalar ve Aztekler Haritası


  İnka İmparatorluğu'nu konu edinen ilk vakayinameyi yazan İspanyol vakanüvislerinden Peder Barnabe Cobo, bize şimdi Bolivya Cumhuriyeti'nde olan Titikaka Gölü'ndeki Güneş Adası'ndan getirilen genç kızın yukardaki hikâyesini anlatır. Kız, eski Andlar'ın en büyük hac merkezlerinden ve dini tapınaklarından birinde kurban edilecekti. Ancak kız, kurban edilemeyince hikâyesini İnka İmparatorluğu'nun 1532'de fethinden birkaç yıl sonra adaya gelen bazı İspanyollar'a anlatacaktı.


  nka-mayalar-ve-aztekler.jpg


  İnkalar hakkındaki bilgilerimiz Cobo gibi eski zaman vakanüvislerinden ve çağdaş arkeolojik araştırmalardan gelmektedir. İnka İmparatorluğu'nun çok büyük, çok-etnikli, çok-dilli bir devlet olup 4000 kilometrekare bir alana yayıldığını biliyoruz, iktidar hanedanlarını 16. ya da 14. yüzyılda kuran halk Andlar'ın çok yükseklerinde olan Cuzco'da yaşıyorlardı ve burası onlara göre dünyalarının maddi ve manevi merkeziydi.
  İnka İmparatorluğu'nun Quechua dili konuşan ataları birkaç kuşak içinde Batı Amerika'nın bu geniş topraklarında yaşayan onlarca farklı etnik grubu ve topraklarım fethetmişlerdir. İsyanlar çok sıktı ve böyle büyük bir alam ve halkı kontrol altında tutmak çok güçtü. Dünyanın diğer eski imparatorluklarında olduğu gibi, farklı grupları iktidardaki hanedanların kontrolü altında tutmanın ve İktidarlarını yaygınlaştırmanın başlıca yolu, bir devlet dininin kurulmasıydı.
 2. Fatma
  Administrator

  Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklardan biridir. Kentler dinsel tapınmanın merkeziydi ve hemen hemen bir odak merkezinin çevresinde kuruluyordu. Kentlerde piramitler, platformlar, saraylar ve top sahaları bulunuyordu.
+ Yorum Gönder


mayalar,  inka imparatorluğu,  aztekler,  mayalar harita,  ılazda yaşmış uygarlıklar ve yerleri,  aztek maya uygarliklar ve haritadaki yerleri