+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda İslamiyet Öncesi Türk Göçleri Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslamiyet Öncesi Türk Göçleri Haritası

  Türk Göçleri Haritası  t-rk-g-leri-haritas-.jpg


  Göçlerin Nedenleri
  • İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması
  • Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar
  • Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri
  • Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi

  Göçlerin Sonuçları
  • Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
  • Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
  • Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.
  • Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.
  • Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir.
  Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları çok uzak bölgelere göç etmelerine yardımcı olmuştur. Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini engellemiştir.
 2. Fatma
  Administrator

  Türkler gittikleri yere kendi kültürlerini yaşadıkları gibi bulunduğu yerdeki kültürden de etkilenmiş ve yeni sentez kültürlerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Hükümdarlık yetkilerinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu yetkiye de Kut denilmektedir. Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Bağa Tarkan'dır. Kendi adına para bastıran ilk Türgiş hükümdarıdır.
+ Yorum Gönder


türklerin ilk anayurdu,  türk göçleri