+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda İslamiyet Öncesi İlk Anadolu Beylikleri Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslamiyet Öncesi İlk Anadolu Beylikleri Haritası

  İlk Anadolu Beylikleri Haritası


  lk-anadolu-beylikleri-haritas-.jpg


  Anadolu Beylikleri, Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak ifade edebilir.[1]

  Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi. Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı. Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler. Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, zamanla bütün öbür beyliklerin topraklarını ele geçirdi ve bir imparatorluğa dönüştü.
 2. Fatma
  Administrator

  Selçukluların egemenliği döneminde Anadolu tam bir birlik ve bütünlük içindeydi. Beyliklerin kurulmalarının çeşitli sebepleri vardır. XI. yüzyılda Selçuklular’ın Anadolu’da büyük fetihlerde bulunması Anadolu’ya Oğuzlar’ın akmasıyla neticelenmişti. Türkleşmesinde önemli rol oynayan ilk Türk devletleri, genellikle küçük, mahallî devletlerdi. Ancak Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekler ve Artuklular diğerlerinden daha güçlü idi.
+ Yorum Gönder


ilk anadolu beylikleri,  türkiye selçuklu devleti,  malazgirt savaşı haritası,  orta asyada kurulan ilk türk devletleri haritası,  ilk anadolu beylikleri türkçesi,  anadolu selcuklu devletinin beylikleri