+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda İslam Tarihi Haritaları İslam Devleti Haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslam Tarihi Haritaları İslam Devleti Haritası
  İslam Devleti Haritası


  slam-devleti-haritas-.jpg

  İslam Devleti, 7. yüzyılda İslamiyetin yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet. Ayrıca Arap İmparatorluğu olarak da anılır.[1][2] İslam Devleti'nin Arap Kureyş kabilesi kontrolünde olduğu dönem, 622'den 1258'deki Moğol İstilası'na[3] kadar olan Asr-ı Saadet, Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerini kapsar. Bununla birlikte halifelik müessesesi, Arap kökenli olmayan Memlûk ve Osmanlı dönemlerinde de devam etmiştir.

  İslam Devleti, başlangıçta Arap ağırlıklı Müslüman toplumundan oluşmuştur. Zamanla civar coğrafyadaki diğer milletleri de kapsayacak şekilde büyümüş, tüm Arabistan'a, kuzey Afrika'ya ve doğu Asya'ya yayılmıştır. 2. Fatma
  Administrator

  Tarihteki tüm Müslüman millet ve devletler, İslâm Tarihi biliminin konusudur. Çağdaş din bilimlerinde İslam tarihi sıklıkla bu dönem ile başlar. Günümüzde bağımsız İslam ülkelerinin sayısı 50'yi geçmiş bulunmaktadır. Mekke'nin fethi ile Arabistan Yarımadasında ilk İslam Devleti de kuruluşunu tamamlamış, bundan sonra İslamiyet üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır.
+ Yorum Gönder


ilk türk islam devletleri,  islam tarihi,  islam tarihi haritası,  türk islam devletleri,  türk islam devletleri haritası,  islam devleti